Väzba generálneho prokurátora už nebude viazaná na súhlas ústavného súdu!

24.04.2020

Nová vláda chce v zmysle svojho programového vyhlásenia vlády zrušiť povinnosť súhlasu Ústavného súdu Slovenskej republiky s väzobným stíhaním generálneho prokurátora a sudcov.

JE TO KVOLI KONKRÉTNEJ SITUÁCII?

Je otázkou, či toto rozhodnutie novej vlády nesúvisí aj s výpoveďou svedka Petra Tótha v trestnej veci vyšetrovanej pod názvom Búrka, kde sa preveruje rozsiahla trestná činnosť sudcov s Maríánom Kočnerom a najnovšie aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, ktorý mal podľa výpovede Petra Tótha brať úplatky od Mariána Kočnera za vybavovanie veci v prospech Hatinu mladšieho, ešte v pozícii Krajského prokurátora v Bratislave.

Generálny prokurátor sa ohradil proti takémuto vybavovaniu s rôznymi typmi výhovoriek, napríklad, že on tento spis nedozoroval a že nemal žiadny vplyv na vyšetrovanie a podobne.

V prípade obvinenia generálneho prokurátora vo veci korupcie je absolútne legitímne očakávať návrh na vzatie obvineného do väzby, nakoľko by bezpochyby mohol mariť vyšetrovanie a i pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Jeho funkcia mu totiž umožňuje mariť vyšetrovanie ako i pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Tým však nik nechce naznačiť, že generálny prokurátor bude obvinený, alebo vzatý do väzby. Takáto možnosť tu však vždy existuje.

MYSLÍ SI GENERÁLNY PROKURÁTOR, ŽE OPIJE CELÚ SPOLOČNOSŤ ROŽKOM?

Samozrejme, každý znalý zákulisných ťahov justičnej mafie vie, že vplývať na podriadených prokurátorov sa bude len málokedy priamo, ale využijú sa zákulisné chodníčky. Ústny dohovor, že by bolo vhodné v danom prípade postupovať tak a tak od funkčne nadriadeného. Väčšinou sú takéto dohovory dosť účinné a veci sa hneď nato menia.

VYUŽIJE NÁMESTNÍČKA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA INŠTITÚT PODĽA PARAGRAFU 363, ABY ZMARILA VYŠETROVANIE VLASTNEJ VECI JEJ ŠÉFA?

Ako sme už viackrát spomínali, tak generálny prokurátor disponuje právomocou danou paragrafom 363 Trestného poriadku, ktorým môže zrušiť akékoľvek vznesené obvinenie. 

S týmto mimoriadnym opravným prostriedkom sa na neho obrátili aj 13-ti obvinení sudcovia v kauze Kočnerovho mobilu, včítane Moniky Jankovskej. Pod týmto vyšetrovaním vyšetrujú podľa informácií od Denníka N aj samotného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

Preto by mohol mať osobný záujem na ukončení trestného stíhania, aby zmaril vlastné vyšetrovanie v rámci operácie búrka a jeho vyšetrovania. V trestnej veci je obvinená aj družka jeho kamaráta sudkyňa Bartalská, a preto vo veci nebude konať sám Čižnár, z dôvodu predpojatosti. Bude však konať jeho prvá námestníčka Viera Kováčiková. Bude priamo podriadená prokurátorka Jaromírovi Čižnárovi loajálna? No uvidíme, ale v kocurkove pod taktovkou toho, čo sľuboval peklo a náhodou zhorel iba daňový úrad v Košiciach, je asi možno očakávať čokoľvek.

Úvahy v uvedené v tomto článku sú len podozreniami, ktoré však nemusia byť až tak vzdialené realite. Osoby dosadené Róbertom Ficom sú vždy zárukou nepredvídateľných výstrelkov. Netreba zabúdať, že Jaromír Čižnár je navyše jeho spolužiakom.