Voda vrela pri O stupňoch a mrzla pri +100

26.04.2021

Anders Celsius (* 27. november 1701, Uppsala - † 25. apríl 1744, tamtiež) bol slávny švédsky astronóm a fyzik, autor Celsiovej stupnice. Včera 25.4. teda uplynulo 277 rokov od jeho smrti.

Preslávil sa roku 1742, keď navrhol Celsiovu 100-dielnu teplotnú stupnicu. Jeho stupnica však bola obrátená, čiže bod varu bol 0 a bod mrazu +100. Málokto však vie, že až slávny biológ Carl von Linné ju obrátil.

Študoval polárnu žiaru. Ako prvý si všimol súvislosť medzi polárnou žiarou a poruchami magnetického poľa Zeme. Ako prvý tiež začal s meraniami relatívnych jasností hviezd.

V rokoch 1736 až 1737 sa zúčastnil na expedícii vedenej P. L. M. de Maupertuisom do Laponska, ktorú sám Celsius navrhol pri študijnom pobyte v Paríži tamojšej Akadémii vied ako paralelnú expedíciu k expedícii do Peru, a ktorá stupňovými meraniami dokázala Newtonovu hypotézu o sploštení Zeme na póloch.