Kauza Mamojka ochromila Fiačana i celý Ústavný súd

08.03.2020
Slovensko bolo traumatizované ťažkým kolapsom viery v spravodlivosť. Ukázalo sa to, čo tušil celý národ, čo všetci vedeli, ale nik o tom radšej otvorene nehovoril. Skutočnosť, že nám ukradli štát a že to tušili všetci občania je odstrašujúca, demotivujúca, likvidujúca, zdrvujúca. 

Celý prípad je popísaný podrobnejšie v článku na ďalšej strane, kde sa dostanete detailne do obrazu