„Odvrátiteľná úmrtnosť“ španielska dedina pre politikov ?

03.03.2020

V poslednom období si všímame najmä u politikov zaujímavý trend, komentovanie a rozoberanie termínov bez poznania ich pravej podstaty. Dnes sa hitom politikov stal termín "odvrátiteľná úmrtnosť". Asi by sme sa od nich márne dožadovali vysvetlenie tohto termínu, ktorým tak radi ohurujú a zastrašujú našu verejnosť.

Spomeňme si na sviečkovú plantáž, ktorú rozostavil Igor Matovič na trávniku pred Úradom vlády, vraj jednu za každé odvrátiteľné úmrtie.

Ale úplne najlepší bol kabaret, ktorý predviedol iste nechtiac Štefan Harabín v "odbornej" diskusii s Tomášom Druckerom. Tam si pán doktor splietol odborný názov "odvrátiteľná úmrtnosť" s insitným názorom bežných ľudí, ktorí poväčšinou naozaj povedia, že keď im zomrel príbuzný, tak určite zomrel zbytočne, resp. nemusel...

Pokúsme sa vniesť viac svetla to tohto nového celospoločenského hitu. Takže úvodom, by sme radi povedali naším vyvoleným "dobré ráno". Koncept odvrátiteľnej úmrtnosti bol prvýkrát zavedený už v roku 1976, kedy bol vytvorený zoznam príčin úmrtnosti, ktoré by sa v systéme efektívnej zdravotnej starostlivosti nemali vyskytovať. A odvtedy sa u nás aj meria.

Odvrátiteľná úmrtnosť (avoidable mortality) predstavuje počet úmrtí, ktorým je možné predísť. Rozlišujú sa dva typy takýchto nechecných úmrtí - liečiteľné úmrtia a predchádzateľné úmrtia.

Za liečiteľné úmrtia sú považované také, ktorým sa dalo predísť kvalitnou zdravotnou starostlivosťou. Tieto úmrtia sleduje indikátor s názvom "úmrtnosť odvrátiteľná systémom zdravotnej starostlivosti" (amendable mortality).

Za predchádzateľné úmrtia sú považované také, ktorým by bolo možné predísť opatreniami v oblasti verejného zdravotníctva ovplyvňujúcimi naše správanie a životný štýl, sociálno-ekonomický status a podmienky životného prostredia. Indikátor predchádzateľnej úmrtnosti (preventable mortality) pozostáva z úmrtí, ktorým by bolo možné predísť práve opatreniami v oblasti verejného zdravotníctva ovplyvňujúcimi správanie a životný štýl, sociálno-ekonomický status a podmienky životného prostredia.

Takže celková suma odvrátiteľných úmrtí je spôsobená nielen takými príčinami úmrtia, ktoré môžeme obmedziť zdravotnou starostlivosťou ale aj príčinami úmrtí, ktorým môžeme zabrániť my sami samotnou prevenciou. Bolo určených 80 rôznych príčin úmrtí, ktorým je možné predísť buď prevenciou alebo liečbou. A tieto boli rozdelené do týchto dvoch skupín.

Štúdie geografických rozdielov odvrátiteľnej úmrtnosti však preukázali, že odvrátiteľná úmrtnosť je z veľkej časti najmä ovplyvnená socioekonomickými faktormi. Tento súvis je dokonca ďaleko silnejší ako vplyv rastu zdravotnej starostlivosti. Socioekonomické faktory je teda tá správna oblasť, o ktorú by sa mali eminentne zaujímať politické elity. Teda odvrátiteľná úmrtnosť neklesá v závislosti s rastom liečebnej starostlivosti ale oveľa viac je závislá od bohatstva obyvateľstva!

Prevažná väčšina odborníkov, ktorá delí odvrátiteľnú úmrtnosť na liečiteľnú - pričom do nej sú zahrnuté úmrtia v dôsledku ochorení - vysoký tlak krvi, diabetes, zápal slepého čreva, infarkty, mrtvica a tú takzvanú odvratiteľnú úmrtnosť, ktorej príčiny môžeme odvrátiť prevenciou napr. obmedzením fajčenia - rakovinu pľúc, nadmerného pitia - cirhózu pečene, či disciplína - dopravné nehody. Čo myslite, ktoré sú ľahšie ovplyvniteľné zodpovednými inštitúciami? Ktoré lekármi a ktoré našim vlastným sebaovládaním?

Je známe aj iné delenie do 3 kategórií - primárna, sekundárna terciána odvrátiteľnosť. Primárne odvrátiteľná úmrtnosť - tu sa dá dosiahnuť zlepšenie stavu vhodnou prevenciou, zmenou životného štýlu, zmenou správania jednotlivec a zmenou verejnej politiky zdravia. Sekundárna zahŕňa znamená včas diagnostikovať ochorenia a vyliečiť ich . Terciárna je liečba závažných ochorení, ktoré vyliečime len lekárskym zásahom. V podstate primárna je totožná s odvrátiteľnou úmrtnosťou v dôsledku nedostatočnej prevencie, sekundárna a terciárna spolu tvoria obsah odvrátiteľnej úmrtnosti na liečiteľné choroby. Týmto sa však v tejto súvislosti nemá význam zaoberať.

Ak sa pozrieme na štatistické údaje z rokov 1980-2005 v ČR, Maďarsku, Poľsku a Estónsku zistíme veľmi znepokojujúce informácie. V tomto období totiž nastala síce výrazná redukcia počtu úmrtí na liečiteľné choroby, ale čo je závažné, došlo k výraznému nárastu počtu úmrtí na príčiny, ktorým môžeme predísť tou najefektívnejšou cestou a tou je prevenciou.

Je to teda výsledkom nedostatku účinnej prevencie a nášho povedomia o potrebe aktívnej ochrany vlastného zdravia. A tu sú ako sa ukazuje v krajinách V4 rezervy všetkých postsocialistických štátov, nielen Slovenska.

Takže napriek zvýšenej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti nám odvrátiteľná úmrtnosť ako celok neklesla - zanedbali sme totiž práve prevenciu a tou je napríklad chodiť na preventívne kontroly keď nás lekár zavolá, zúčastňovať sa celoštátnych skríningových akcií na rakovinné ochorenia, menej piť alkoholické nápoje, nefajčiť a najmä neprejedať sa a pod.

Takže je sprostou demagógiou zo strany politikov prehlasovať, že problém odvrátitelnej úmrtnosti spočíva vraj v nedostatku prístupnosti lekárskej starostlivosti, či nedostatku super liekov, nových nemocníc a pod.! Problém je v tom, že si my sami nevážime zdravie - chceme sa len liečiť - nie udržiavať sa zdravými! Čítajte TU!

Trochu čísel, v ČR v r 2005 bol podiel odvrátiteľnej úmrtnosti 52% z celkovej úmrtnosti. Z tých 52% tvorí až 32% primárna odvrátiteľná úmrtnosť- čiže preventívne postupy o ktoré by sa mali zaujímať štátne inštitúcie. Je to vysoké číslo, ktoré núti prehodnotiť štátnu stratégiu ochrany zdravia. 

Budeme vynakladať prostriedky na nové liečenie, lieky, prístroje a nemocnice alebo ich dáme na ihriská, telocvične, zdravú stravu, cvičenie a pohyb a preventívne lekárske akcie? A opäť musíme pichnúť do osieho hniezda. Je nám prijateľnejšia drahá liečba alebo lacnejšia a efektívnejšia prevencia - teda povedzme si to laicky - udržiavanie zdravia?

Takže záverom si to zhrňme.

Páni politici pracujte na poli, ktorému rozumiete, vytvárajte legislatívne nástroje, ktoré prinesú najmä kvalitnú prevenciu, kvalitné socioekonomické faktory pre všetkých občanov našej republiky - zvyšujte životnú úroveň občanov tejto krajiny, umožnite aby sa vybudovali parky, telocvične, ihriská, fitness a nekopte do lekárov, neklamte, že to vyriešite desiatimi novými nemocnicami a inými bludmi! Možno, že tým naozaj lepšie prispejete k poklesu tej vami nepochopenej "odvrátiteľnej úmrtnosti".

To ostatné prosím nechajte na erudovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov, ktorých verte tomu, ešte stále máme.