Právo verejnosti na informácie má dostať K.O.?

19.12.2019

Prístup k informáciám je pre demokratickú spoločnosť životne dôležitý. bez prístupu občanov k informáciám nie je existencia skutočnej demokracie možná, ako povedal už v 18. storočí James Madison "Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti získať informácie je iba prológom frašky alebo tragédie, alebo možno oboje.". informácie sú nazývané aj "kyslíkom demokracie". možno konštatovať, že občania sú pravým vlastníkom informácií, ktoré majú k dispozícii štát a orgány verejnej moci.

Podľa článku 26 ods. 1 Ústavy SR "Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené." Podľa článku 26 ods. 2 prvá veta Ústavy SR "Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu."

Aktuálne sa deje závažná vec. Úrad pre ochranu osobných údajov údajne hrozí milionovými pokutami. Komu? Novinárom. Kto z nich má podľa Vás pravdu? Alebo sa spýtajme - má ju Úrad alebo my, občania - nedobrovoľné obete korupčného systému tejto krajiny? 

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová začala na základe medializovaných informácií preskúmavať postup Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR.

"Takýmto postupom mohlo dôjsť k porušeniu základného práva na slobodu prejavu, ako aj práva na informácie. Zaručenie dôvernosti novinárskych zdrojov je totiž zásadné pre slobodu tlače a slobodu prejavu. Rozhodla sa preto požiadať úrad o stanovisko a zdôvodnenie svojich krokov v tejto veci," dodala ombudsmanka. Ako to je aktuálne čítajte viac...