Rozkrádanie majetku v Slovenskom pozemkovom fonde predsa bude vyšetrované!

17.05.2020

Premiér žiada priamo Jaromíra Čižnára! "Vyšetrite a informujte!"

Pred nedávnom sme písali o megazlodejine na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Poľahky, v podstate rovno pred zrakom celej verejnosti vykradli z SPF úradníci spolu s advokátkou cez 700 tis EUR. Zmluva svietila na centrálnom registri zmlúv a napriek tomu nevzbudzovala záujem verejnosti, pretože v nej uvedený podvod bol sofistikovane zamaskovaný v štýle profesora Moriartyho. Čítajte TU!

VYMYSLELI SI ČÍSLA DO ZMLUVY A PODVOD MOHOL POKRAČOVAŤ

Úradníci spolu s advokátkou vymysleli geniálny podvod, ktorý nebolo možné odhaliť pred neskúseným okom, ale len pred osobou znalej advokátskej praxe. Vymysleli spoločne naozaj geniálny plán na ukradnutie rozprávkovej čiastky 712 000€ z SPF! Namiesto sumy, o ktorú v skutočnosti v právnom zastupovaní advokátky išlo v spore kde zastupovala SPF, a to celých 0 € (!) - si títo úradníci spolu s advokátkou mali vymyslieť sumu závratných 14 094 600€, o ktorú údajne malo ísť v trestnom konaní! Táto suma však nebola vymáhaná v trestnom konaní, ale v občianskoprávnom konaní, za ktoré už štát zaplatil neuveriteľnú čiastku celých 1 440 000 €! Bližšie informácie Čítajte TU!

NESTAČILO - BOLO TREBA UKRADNÚŤ ČO SA DÁ

Zúčastneným nestačilo, že sa už vyplatila za právne zastupovanie suma neuveriteľných 1 440 000€, bolo treba ešte viac! Nikdy u nich nie je totiž dosť. Vymysleli si preto, že aj v trestnom konaní vymáhala advokátka rovnakú sumu, z čoho potom vykúzlili ďalšiu neuveriteľnú odmenu 720 000€ s DPH. Reálne však advokátka do podpisu zmluvy nemala nárok ani na odmenu 6 000€! Bolo treba odmenu nafúknuť, tak sa vymyslela čiastka náhrady škody, od ktorej sa odvodzuje odmena. Namiesto v skutočnosti vymáhanej sumy 0 € úradníci dopísali sumu 14 094 600€! A bolo! Odmena advokátky vzrástla zo 100 €, na približne 30 000 € - za jeden úkon právne služby. Takže len jedno pojednávanie, ktorého sa advokátka zúčastnila v trvaní 60 minôt zaplatil daňový poplatník neuveriteľných 30 000€!

ÚRAD VLÁDY SI VYHRNUL RUKÁVY, CHCE OD ČIŽNÁRA VÝSLEDKY!

Oznamovateľ tohto trestného činu, takzvaný whistleblower, dal na vedomie toto trestné oznámenie viacerým ministerstvám, ako i predsedovi vlády, ktorý je známy svojim nekompromisným postojom ku rozkrádaniu štátu v akejkoľvek forme. Predseda vlády neostal nič dlžný svojmu menu a okamžite postúpil podanie do kancelárie generálneho prokurátora a požiadal ho o informácie ako bude ďalej postupovať.

KAUZA "NAŠICH" ĽUDÍ

Oznamovateľ upozornil, že sa jedná o ďalšiu kauzu "našich" ľudí, ktorí za minulej vládnej garnitúry mohli robiť, čo sa im zachcelo. 

Dokonca advokátka, vystupujúca v tejto kauze, sa okrem údajne neobyčajnej priazne Mgr. Petra Šufliarskeho z Generálnej prokuratúry SR rada vystatuje, resp. i zastrašuje, že spolupracuje so Slovenskou informačnou službou, ktorá jej má poskytovať vraj krytie v páchaní takejto činnosti.

Tak uvidíme, či naozaj spolupracovník Slovenskej informačnej služby môže beztrestne podojiť tento štát navyše za potlesku generálnej prokuratúry na čele s Jaromírom Čižnárom a ďaľšími "známymi" prokurátormi GP SR....