Vznikne generálna inšpekcia ozbrojených zborov ?

25.04.2020

"Ak z výsledkov analýz (vláda) zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť takzvaná Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch," uvádza sa v programovom vyhlásení vlády SR. Podľa dokumentu má teda vláda v prípade policajnej inšpekcie na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečiť jej väčšiu nezávislosť a efektivitu.

Policajná inšpekcia na Slovensku momentálne funguje ako Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Na starosti má vyšetrovanie trestných činov policajtov, príslušníkov justičnej stráže a tiež finančnej správy. Vyšetrovanie trestných činov v kompetencii úradu dozorujú krajské prokuratúry.

Napriek tomu disponujeme temer nezmyselným listom zo strany MV SR a samotnej inšpekcie z februára 2020, podľa ktorého táto inšpekcia nemôže prešetrovať činnosť policajtov v predprípravnom a prípravnom konaní. Napriek tomu máme k dispozícii aj praktické prípady, kedy naopak táto inšpekcia veselo zasahovala a zasahuje aj do konania policajtov v takých konaniach... Budeme o tom písať v najbližšej dobe.

Akoby sa nám snažili vysvetliť, že ak niekto obyčajný podá trestné oznámenie na policajta - vyšetrovateľa pre podozrenie, že koná protizákonne, ba dokonca priamo korupčne v takomto štádiu konania, tak niekedy ho nemôže inšpekcia šetriť ale ak podá také oznámenie "náš človek" - tak je to iné a veselo ideme do šetrenia!

Úrad inšpekčnej služby MV SR sa v roku 2018 zmenou zákona pretransformoval zo Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Z priamo podriadeného útvaru ministerstva sa tak zmenil na samostatnú súčasť Policajného zboru. 

Šéfa inšpekcie po absolvovaní výberového konania pred výberovou komisiou a parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť na návrh ministra vnútra odobruje hlasovaním vláda. V súčasnosti je vo vedení inšpekcie JUDr. Adrián Szabó, 

kamarát policajného prezidenta Lučanského a dobrý priateľ neslávne známeho bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Mgr. Petra Šufliarskeho a to ešte z ich banskobystrických čias.

Samostatný štátny orgán určený na vyšetrovanie nezákonnej činnosti príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov momentálne funguje napríklad v Českej republike.

Bude to zároveň znamenať aj koniec ringelspielov dnešného šéfa inšpekcie pána Adriana Szaba? Čítajte TU!