Budú stíhať aj primátora Košíc alebo to skončí „skutok sa nestal“?

02.03.2020

Dňa 15. januára sme písali o tom, že Košice majú pravdepodobne prvú obeť primátorského nariadenia o zimnom nečistení dokonca 50% chodníkov v Košiciach od snehu a ľadu. Primátor "zabezpečil" miesto toho osadenie asi 800 tabuliek s týmto jeho "nariadením". Čítajte TU!

Vyzvali sme aj okresnú prokuratúru, aby preskúmala toto jeho nariadenie z hľadiska podozrenia z možného spáchania prečinu všeobecného ohrozenia, pretože zákon priamo ukladá mestám a obciam zabezpečovať údržbu im patriacich komunikácii a nikto sa zatiaľ nemôže svojvoľne tejto zodpovednosti zbaviť.

Ba dokonca to nemôže dozaista ani všemocný primátor Košíc pán Jaroslav Polaček. A to pritom on svojimi všeobecne záväznými nariadeniami kľudne torpéduje zmluvy, ba čo viac aj ústavné nálezy!


Varovali sme aj pred následkami a bohužiaľ sa všetko naplnilo. Dokonca len v jeden deň muselo traumatologické oddelenie Fakultnej nemocnice Luisa Pasteura v Košiciach ošetriť cez 280 zranených ľudí! Čítajte TU!

A to najhoršie ešte len malo prísť! Dňa 10.1.2020 sa pred budovou magistrátu mesta šmykol na zľadovatenom chodníku pán Jozef L. (60 ročný) a to tak nešťastne, že napriek rýchlo poskytnutej pomoci zo strany Záchrannej služby, svojim zraneniam následne podľahol. Čítajte TU!

Jeho priatelia podali na políciu trestné oznámenie. My sme sledovali osud tohto oznámenia a získali informácie z Polície SR.

"Vo vami uvedenom prípade poverený príslušník Obvodného oddelenia Polície SR - Košice Západ dňa 14.1. začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona. V súčasnosti sa vykonávajú procesné úkony, zabezpečuje sa dôkazový materiál, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej fyzickej osobe či právnickej osobe," odpovedala nám na naše otázky hovorkyňa KR PZ Košice Jana Mésarová.

Požiadali sme aj magistrát mesta, aby sa nám vyjadrilo, či poskytovali Polícii SR v tejto veci nejakú súčinnosť.

"V súvislosti s týmto prípadom právne a majetkové oddelenie Magistrátu mesta Košice v súčasnosti neeviduje trestné oznámenie na mesto Košice," odpovedal nám Mgr. Vladimír Fabian, PhD. hovorca mesta.

Prípad budeme naďalej sledovať a informovať Vás o jeho vývoji.