Dva „významné“ počiny primátora Polačka

27.03.2020

Keď bol Ing. Jaroslav Polaček zvolený za primátora mesta Košice, uvedomil si koľko práce ho čaká. A tak si dal navrhnúť po 2 mesiacoch viceprimátorom Marcelom Gibódom zvýšenie platu o 40 % (za zvýšenie hlasovali dve tretiny poslancov). V roku 2019 poberal 5 316 eur mesačne. K tomu treba pripočítať 70 000 eur ročne na reprezentáciu mesta. Po zvolení sa primátor s vervou hneď pustil do svojej srdcovej záležitosti - parkovacej firmy EEI. Dnes existujú už dve právoplatné súdne rozhodnutia, ktoré indikujú, že mesto bude za právny lapsus Jara Polačka (presvedčenie, že záväzné nariadenie mesta - ZNM je nad zákonom) platiť "ako mourovaté". V týchto dňoch do obidvoch problémov primátor zavŕtal opäť. Čítajte TU!

Zákonné minimum primátora mesta nad 100 000 obyvateľov je 3,98-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, čo je 3 797 eur v roku 2019. Zastupiteľstvo môže zvýšiť plat primátora o 60 %. Jaro Polaček bol skromný, nechcel maximálne zákonné zvýšenie o 60 %. A tak poberal len 5 316 eur.

Čo sa mzdy týka, primátor mal dvakrát šťastie. Po necelom roku poslanec Henrich Burdiga usúdil, že mesto má zlú finančnú situáciu a primátor toho neurobil až tak veľa a navrhol znížiť plat primátora na zákonom stanovené minimum 3 797 eur. Návrh neprešiel o 2 hlasy. Druhé šťastie má primátor v tom, že jeho plat sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve. Jej nárast zverejnil štatistický úrad v marci 2020 a spätne k 1. 1. 2020 sa prepočíta aj plat primátora. Za rok 2019 priemerná mzda medziročne vzrástla a činí 1 013 eur. Vynásobením tejto čiastky koeficientom 3,98 dostávame zákonný minimálny plat Jara Polačka 4 032 eur. K tomu ešte 40 % na prilepšenie, čo je 1 613 eur, a tak si primátor prilepší, jeho plat v roku 2020 bol stanovený na 5 645 eur. To už bude na raňajky na 2 rožky a tresku exclusive.

Na tieto skutočnosti upozornil nielen náš Spravodaj, ale aj iné denníky. Čítajte TU!

Zníženiu platu sa Jaro Poláček tvrdo bránil, naposledy na decembrovom zastupiteľstve. Bol pod tlakom médií, ale aj vlastných súputníkov - poslancov. Na pokoji mu nepridali ani jeho počiny, kam siahol, tam vyrobil problém. Možno aj v kútiku svedomia by to už vzdal, ale ješitnosť mu nedovolila, ako so cťou z tejto situácie vykorčuľovať.

23. marca 2020 publikoval Korzár prekvapujúcu správu. Na mestskom zastupiteľstve si Jaro Polaček chce znížiť plat. 26. marca 2020 sa za prísnych bezpečnostných opatrení zišlo košické mestské zastupiteľstvo. Jedným z bodov bolo zníženie platu primátora Polačeka na zákonnú minimálnu hranicu 4 032 eur. Čím to bolo? 1) Tlak médií a verejnosti, 2) hnulo sa svedomie pána primátora, 3) súčasná krízová situácia a gesto k tomu? Zainteresovaným sa zdá, že primátor využil krízovej situácie, aby sa vyhol trápnemu okamihu zbavenia 40 %-ného zvýšenia mzdy poslancami. Pokiaľ krízová situácia potrvá 3 mesiace, pán primátor prispeje do pokladničky mesta 3 039 eur (smiešna čiastka pri "prekostovaní" sa za 70 000 eur v minulom roku). Čiže na raňajky bude opäť len 1 rožok a obyčajná treska. Priaznivci pána primátora však nemusia smútiť. Vec má jeden háčik. Zníženie je len počas krízy. Potom Jaro Polaček nabehne opäť na štandard 5 645 eur.

Podstatne viac ako treska po raňajkách leží pánovi primátorovi v žalúdku parkovacia firma EEI. Problém parkovania v Košiciach prostredníctvom spoločnosti EEI sa stal hlavným hitom komunálnych volieb, ktorý vyústil do volebného sľubu - zmluvu zrušíme. Na základe tohto sa veľa aktivistov dostalo za poslancov, Jaro Polaček za primátora mesta Košice. Po voľbách bolo treba plniť sľub. Nebolo to jednoduché, lebo medzi EEI a mestom existovala zmluva. A v slušnej spoločnosti sa zmluvy majú ctiť a plniť. Kontinuita musí byť, či je štatutárom Rišo, Maroš alebo Jaro. V prípade vypovedania zmluvy pred jej vypršaním je najjednoduchšie sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa.

Tragikomicky vyznelo zrušenie zmluvy z pozície sily cez ZNM. Jednak voči zmluve bolo prijaté retroaktívne a jednak ZNM nemôže zakázať to, čo zákon povoľuje. Samozrejme, že to vyvolalo u EEI nevôľu a komunikáciu s primátorom a jeho námestníkom odmietalo. Preto na riešenie parkovania vznikla komisia na čele s poslancom Henrichom Burdigom, ktorý bol splnomocnený vyjednávať s EEI. Komisia je najlepším prostriedkom na tvárenie sa, že problém sa rieši. Každý člen zodpovedá za všetko a za nič, stanovisko komisie má pre primátora odporúčajúci charakter. Za chaos v parkovaní sa primátor Košičanom prihovoril na internete a letákmi, kde zdôraznil, že mesto prevzalo parkovanie a pokiaľ budú nejaké chyby, aby občania prepáčili. Chybami samozrejme nemyslel ekonomické škody, ktoré sú na obzore, podobne ako v kauze Strelingstav.

Okrem komisie vznikol trojuholník šumov s vrcholmi: 1. primátor Polaček, 2. splnomocnenec Burdiga, 3. EEI. Ak k tomu pripočítame právne bezvedomie mesta, na veľký problém bolo zarobené.

Krajský súd v rozhodnutí sp. zn. 2Cob/114/2019 o potvrdení neodkladného opatrenia rozhodol v prospech EEI v októbri 2019. V exekúcii voči mestu sa bude pokračovať. S definitívnou platnosťou o tom rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici a rozsudok nadobudol právoplatnosť 17. 2. 2020. Mestu Košice boli právoplatne uložené viaceré povinnosti. Medzi nimi aj povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv spoločnosti EEI podľa uvedenej zmluvy.

V rámci krízového manažmentu prijalo mesto Košice ďalšie opatrenia. Hovorca magistrátu uviedol: "Ďalším z takýchto opatrení je, že parkovanie v meste bude počas mimoriadneho stavu zadarmo. Cieľom je, aby ľudia využili radšej na prepravu svoje autá ako hromadné prostriedky." V súvislosti s týmto rozhodnutím J. Polačka vznikajú dve otázky:

  • Existujú súdne rozhodnutia v prospech EEI. Nie je rozhodnutie Jaroslava Polačeka o parkovaní s nimi v rozpore? Nie je to jeho primitívna pomsta EEI? Nezavaril na ďalšie škody? Pri právnom vedomí magistrátu by sa nikto nečudoval. Zainteresovaným je to fuk, veď to zaplatí občan!
  • Primátor v rozpore s protiepidemickými opatreniami vyzýva ľudí, aby chodili autami do centra, veď majú parkovanie zdarma. Miesto toho, aby sedeli doma. Parkovné riadilo dynamiku parkovania, pol hodiny zaplatiť a potom uvoľniť. Takto budú autá stáť niekoľko hodín a v nutných prípadoch nebude kde zaparkovať. Nehovoriac o tom, že mesto príde o peniaze za parkovanie.

Dva počiny Jara Polačeka a opäť veľké rozpaky. Len čas ukáže, ako to myslel. Prečo mu začínajú nedôverovať jeho najbližší pobratimovia a jeho voliči? Troma tisíckami to nenapraví. Aj keď sa zriekne na raňajky tresky exclusive a jedného rožka.