Generálny prokurátor, ak nechce nemusí dodržať zákon – je kráľom svojvôle?

14.04.2020

Vážení čitatelia, náš boj o vydanie rozhodnutí generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 a nasledovných Trestného poriadku pokračuje, predošlé články uvádzame Čítajte TU!

Ako ste správne hlasovali i v našej ankete, generálny prokurátor nám definitívne nevydal svoje rozhodnutia o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorým riadi činnosť podriadených prokurátorov. Čítajte TU!

Je to jeho tajomná komnata, ktorou suverénne riadi trestné konanie a to zjavne, ako sa mu práve zdá vhodné - a samozrejme - nie ako mu zákon káže. Čo na tom, že podľa zákona musí každé právoplatné rozhodnutie prokurátora byť zverejnené. Čo na tom, že §55 písm. m/ ods. 5 zákona o prokuratúre výslovne predvída, že prokuratúry zverejnia na žiadosť oprávneného subjektu právoplatné rozhodnutia prokurátorov. On to však nechce a basta! A určite vie aj prečo...

Veď prečo by sa inak bál podrobiť verejnej kontrole týchto rozhodnutí? No iba preto nie, lebo samozrejme, kto by sa nechal verejne pranierovať za svoje pánske huncútstva a figliarstva v prospech "našich ľudí" a v neprospech tých, ktorí sú označení znakom nevôle pána generálneho prokurátora. A možno to funguje a fungovalo aj trocha jednoduchšie, možno mal aj pán Čižnár tiež svojho mecenáša, ktorý mu robil "obchodného atašé", tak ako Kočner pre Trnku.

Boh vie, ale celé toto prazvláštne počínanie pána generálneho prokurátora, ktorému už pritom odpočítavajú veľké hodinky 90 dní do konca jeho funkcie, smrdí už len strachom zo zodpovednosti za svojvôľu v konaní. Pán generálny prokurátor, raz sa k tým rozhodnutiam aj tak dostaneme a keď sa potvrdí vaša stratégia ohľadom "našich ľudí" a odlišná u tých iných, tak budete sám hnaný pred spravodlivý súd, kde budete vysvetľovať, čo prečo, načo a možno aj za čo.


Možno sa dožijeme, že aj ďalší generálny prokurátor zo smeráckej garnitúry bude čeliť sám stíhaniu a možno i obvineniu za nezákonnú činnosť... Čítajte TU!

Množstvo čitateľov nám súhlasne písalo, že tento inštitút sa zo strany generálneho prokurátora zneužíva tak, ako to my zatiaľ len predpokladáme. Veď ako je na Slovensku zvykom, cap tu je záhradníkom. Generálny prokurátor, ktorý kontroluje dodržiavanie zákonnosti v Slovenskej republike - ju sám dodržovať nemusí. Ako by to inak mohlo byť v tejto krajine - vraj "vyspelej demokracii".

Ako sa hovorí medzi ľuďmi : "čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi". Pán generálny prokurátor si našu redakciu zrejme zaškatuľkoval ako toho "vola" a sám sa pasuje do role "boha" v rámci horeuvedeného príslovia. Nie je to však typickým rysom kočnerovského úpadku právneho štátu? Milý pán generálny prokurátor, kto je "boh" a kto "vôl" sa ukáže, až keď bič bude, ako sa hovorí, plieskať na konci. A môže sa kľudne stať, že pomyselne pristane i na ctihodnej zadnici "našeho človeka"! Nezabudnite preto: "Vox populi, vox dei - Hlas ľudu, hlas boží".

Naša redakcia sa totiž rozhodla proti protiprávnemu a svojvoľnému rozhodnutiu generálneho prokurátora o nevydaní jeho rozhodnutí v konaniach podľa § 363 TrPor zakročiť právne. Máme totiž občianske právo výkonu kontroly nad štátnou mocou a nemôže nám toto právo upierať ani samozvaný bôžik justície, ktorý si zjavne inak myslí, že si môže dovoliť všetko, pretože ho jeho korupční priatelia z parlamentu potrebujú a preto budú kryť i jeho kilometrové prešľapy za hranicu zákona.

Proti JUDr. Jaromírovi Čižnárovi a jeho svojvoľným a zjavne výsmešným praktikám sme sa rozhodli postupovať z dvoch úrovní zodpovednosti. Jednou je priestupková zodpovednosť generálneho prokurátora za porušenie zákona č. 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe ku informáciam a druhá zodpovednosť GP SR súdna za jej protizákonné rozhodnutie.

Je už nad slnko zrejmejšie, že pán generálny prokurátor, ktorý dokázal už dva týždne po vražde novinára Kuciaka vehementne verejne vyviňovať z podozrenia Kočnera, a to hneď ako na neho padol tieň podozrenia z vraždy, tak asi poňal svoju zodpovednú funkciu "garanta zákonnosti", ako keby on sám bol nad zákon. 

Zabudol totiž pravdepodobne, čo sa učil ešte počas štúdia práva. Jedným z podstatných právnych princípov je totiž i ten, že "nie kráľ je zákon, ale zákon je kráľ".

Tak pán generálny prokurátor, dúfajme, že vašej svojvôli a porušovaniu zákona je už tentoraz definitívny koniec a priestupkový orgán Vám pristrihne tie vaše krídelká na krátko, aby ste si dožičili trocha odpočinku od toho ťažkého prokurátorského bremena.

Navrhli sme Vám totiž udeliť ako sankciu za nedodržanie zákona i zákaz výkonu funkcie prokurátora na dva roky, a pre vás určite len smiešnu poriadkovú pokutu 1.650 € - tak snáď to bude pre Vás poučné a doštudujete si ako mladý dôchodca i literu zákona a naučíte sa dodržovať zákon.

Najmä tiež, potom možno pochopíte tú skutočnosť, že generálny prokurátor nevelí zákonu, ale zákon je ten, ktorý velí generálnemu prokurátorovi!