Nemravný štát ovládaný podliakmi, klamármi a ešte aj závistlivcami

25.02.2020

Slovenská republika je štát, ktorý navidomoči nemá žiaden problém poškodiť práva svojich občanov. Obzvlášť závažným problémom je, keď štát poruší práva občanov v trestnom konaní, napríklad keď občana nezákonne trestne stíha a nič nezvyklé nie je ani nezákonná väzba, či neodôvodnené sledovanie alebo dokonca odposluchy.

Berieme si totiž zrejme v tomto negatívny príklad aj od bratov Čechov. Napríklad tam pred 5 rokmi odpočúvali predsedu ústavného súdu Rychetského, dokonca so súhlasom súdu, vraj pre podozrenie z obchodovania s bielym mäsom...

Tento štát si vytvoril pre tento účel inštitút tzv. "beztrestných" prokurátorov. A to tak, že im zabezpečil to, aby sa vôbec neobávali trestného stíhania alebo nebodaj zaplatenia regresu - škody - za svoje nezákonné konania. Pýtate sa ako? Čítajte TU.

Veď je jasné, že ľuďom čo ovládajú prokurátorov, treba neohrozených vojakov. Bezohľadných a takých, aby vedeli zastrašovať občanov, resp. naopak, keď treba tak zamiesť špinu "našich ľudí" pod tučný koberec. Veď čo by z nich mali, ak by sa prokurátori báli hmotnej či nebodaj trestnej zodpovednosti ? To by asi tak ľahko neslúžili tieto bábky svojmu pánovi Čítajte TU!.

Vžite sa teraz do situácie takéhoto poškodeného občana. Ten si spolu s advokátom po 5-10 rokov trvajúcom boji s neobjektívnym a protiprávne konajúcim prokurátorom chce vydýchnuť. Ale je šťastný - myslí si, že to má konečne všetko za sebou. Bola totiž proti nemu zneužitá štátna moc tým najhrubším spôsobom.

Po strastiplnom ale nakoniec víťaznom boji o pravdu, spravodlivosť a bezúhonnosť sa obráti tento poškodený občan na štát s nárokom na náhradu škody. Za vytrpenú nemateriálnu ujmu spôsobenú protiprávnym konaním prokurátora v trestnom konaní.

Po oslobodzujúcom rozsudku súdu spod obžaloby prokurátorom, totiž platí podľa nálezov Ústavného súdu SR, že voči občanovi nikdy nemalo byť vznesené obvinenie a preto aj prokurátor konal nezákonne a štátna moc v jeho rukách bola zneužitá.

Slušnosť by kázala v prvom rade sa ospravedlniť, a to či zo strany prokuratúry, resp. štátu za nezákonné trestné stíhanie, či odposluchy. No ak si milí čitatelia myslíte, že sa niečoho podobného, resp. adekvátneho v takomto prípade dočkáte - tak ste na hlbokom omyle.

Žiadne ospravedlnenie, žiadne odškodnenie, akurát nový pomyselný kopanec do zadnej časti tela. Opäť začínate byť nepriateľom štátu, resp. v skutočnosti nepriateľom nemravných a proti obyčajným ľuďom konajúcich arogantných zástupcov štátu. Tých, ktorých nominujú do funkcií ešte arogantnejší politici, ktorých zaujímate presne do momentu ukončenia volieb a potom štyri roky ste pre nich vzduch.

Zákonodarca pôvodne v dobrom úmysle zakotvil do legislatívy povinnosť domáhať sa náhrady nemajetkovej, či majetkovej ujmy formou takzvaného predbežného prerokovania náhrady škody.

Mala by to byť totiž príležitosť pre štát pokojne, najmä tiež pokorne a s prejaveným rešpektom dojednať sa s poškodeným občanom o kompenzácii za vytrpenú ujmu. Bez súdnych ťahaníc. Ako to povedal v jednom prípade osvietený senát Ústavného súdu SR: "nevystavovať poškodeného občana sekundárnej traumatizácii zo strany štátu pri dojednávaní náhrady za ním spôsobené ujmy."

Samozrejme tak ako i tento senát aj normálny človek by si myslel, že by to podľa predošlej vety malo byť takto rýchlo a vcelku normálne ukončené.

No to, čo so sto percentnou istotou v podmienkach slovenskej džamahírije zažijete - to určite nečakáte! Na druhej strane totiž nečakajte ľudskú bytosť ale arogantnú osobu, ktorá má navyše pokyn od svojho nadriadeného, akokoľvek vás odradiť od uplatnenia vášho práva, resp. znechutiť, či oklamať. Proste konajúci úmyselne tak, aby vás odradil v uplatňovaní vášho nespochybniteľného práva na nemajetkovú ujmu.

Toto na Slovensku nezmyselné predbežné "rokovanie" zo zákona trvá nie menej ako 6 mesiacov. Iba ak by došlo ku dohode, možno ho skončiť skôr. Ale v skutočnosti je to asi len na to, aby občanovi po dlhých rokoch vytrpených nezákonnými rozhodnutiami a protiprávnym konaním štátu bolo po ňom jasné, že ešte nič neskončilo!

Predbežné prerokovanie náhrady škody končí len niekoľkými druhmi odpovedí na vašu žiadosť, pričom jedna je nemravnejšia ako druhá - svojrázna vizitka "právneho štátu" v podaní našich politikov. Pripravte si vrecúška, budeme totiž klesať až na dno samotnej žumpy tohto nemravného štátu.

Niektoré úrady vám neodpovedia vôbec. Iné vám odpovedia, že ste nesplnil niektorú vymyslenú povinnosť. Ďaľšie vás zase navedú na nesprávnu právnu cestu, ktorá Vám nakoniec zapríčiní zmarenie premlčacej lehoty na uplatnenie vášho nároku voči štátu.

Ak čakáte, že sa vám niekto z nich azda ospravedlní, tak sa teplo oblečte, nakoľko budete veľmi dlho čakať. Nič také sa totiž - a to ani náhodou konať nebude. Tento štát má totiž svojich občanov poškodených nezákonnými rozhodnutiami len za otravného ováda.

Takže žiadne podanie ospravedlňujúcej ruky, žiadne odškodnenie - to proste nemôžete čakať. A ak vám vôbec niečo po 6 mesiacoch odpíšu, tak to bude len trápna nezmyselná výkrutka, ako si za to môžete vlastne vy sami. To všetko len na zmätenie nepriateľa - t.j. poškodeného občana. Takže nedostanete nič, alebo len klamstvo.

Takže vám zostane len súdna žaloba. A súdne uplatnenie nároku v slimačom súdnom konaní na Slovensku, to tiež nie je žiaden prejazd ružovou záhradou.

Súdy totiž dnes predstavujú tretí pilier nespravodlivosti - tentoraz pri uplatňovaní náhrady škody za nezákonné rozhodnutie, resp. protiprávny postup voči vám občanom.

Mnohokrát sa totiž stane, že sudcovia sa snažia, čo najviac ponížiť váš uplatňovaný nárok, až kým sa tento nárok nestane až nemravne smiešnym oproti utrpeniu, ktoré ste si museli zažiť.

Sudcovia totiž neradi priznávajú reálne nemajetkové ujmy v peniazoch, nakoľko majú prirodzenú slovenskú vlastnosť - závisť. Ako k tomu príde taký sudca, že Vám má priznať 25000€, ak on toľko zarobí za 6 mesiacov "tvrdej driny" a vy ste si len tak "sedel"....

Nepozerá na to, ako by sa cítil on sám, ak by rovnaká ujma napríklad vznikla priamo práve jemu. Súdne konanie sa tak mení na zdĺhavý proces, kde proti vám už stoja sudca a aj zástupca štátu zodpovedný za náhradu škody. Obe tieto v skutočnosti vaše protistrany sa vám budú snažiť, čo najviac skomplikovať postavenie na súde, donekonečna spochybňovať váš nárok, až napokon rozhodne sudca vo váš prospech s tak smiešnou peňažnou náhradou, až vás z toho pôjde trafiť šľak.

Takže takto sa k nám správa náš macošský štát, keď pochybí. Proste nás ubije ako otravného ováda.

Milí čitatelia, nie je toto naozaj nemravný štát? Takto Vám krásne ukážu, za čo nás majú politici a úradníci.