Primátor Polaček miluje vodu a tak nám ju dá zadarmo?

11.03.2020

Nie, nemajte strach. V tomto príspevku nepôjde o to, že primátor Košíc v rámci pitného režimu pije vodu. Veď, ako sme uviedli predtým, podľa účtov z repre fondu skôr holduje pivu Pilsner Urquel alebo šnapsu za 8 a viac eur a má na to 70 000 eur. Čítajte TU! Uznáte, že pitím vody by asi ťažko tento fond vyčerpal. Pri vymenovaní sľubov J. Polačeka voličom sme zabudli uviesť jeden - boj za lacnejšiu vodu. Ospravedlňujeme sa a našou snahou je odstrániť toto nedopatrenie v nasledujúcom článku.

Po zvolení nádejného primátora Košíc, začala Jara Polačeka a Marcela Gibódu, jeho námestníka, trápiť údajná nehospodárnosť a netransparentnosť vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice (VVS). Mesto Košice je akcionárom VVS s 20,44 %-ným podielom na akciách. Dovtedy malo zastúpenie v dozornej rade aj predstavenstve. V jednaní s VVS využil primátor Polaček svoje všetky "kladné" vlastnosti ako nekomunikatívnosť, presvedčenie, že len on má ten správny názor a nikto iný, odkazy a útoky na VVS cez médiá, právne bezvedomie. Vlastnosti, ktoré rozhádali aj jeho najbližších v mestskom zastupiteľstve. "Pripravil" si vyjednávaciu pozíciu rovnako ako v prípade parkovného s EEI. Štatutári EEI s ním následne nechceli jednať. Čítajte TU!

Pre úplnosť uvádzame, že VVS je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla 1. 5. 2003 rozdelením a privatizáciou štátneho podniku. Základné imanie je 232 mil. eur, akcionármi sú obce a mestá bývalého Východoslovenského kraja (je ich 771). Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré volí dozornú radu. Tá volí členov predstavenstva. Všetci akcionári majú svoje akcionárske práva. Sú majiteľmi akcií a ako akcionári majú právo podieľať sa na jej riadení a zisku, zároveň sa musia rešpektovať navzájom. Môžu vyskakovať do výšky svojich akcií. Nemôžu však nakladať s majetkom spoločnosti, pretože tá má majetok vo svojom vlastníctve a je vedený v jej účtovníctve. Účtovníctvo vodární nesúvisí s mestami a obcami. VVS za vyše 15 rokov strojnásobila svoj majetok a v roku 2018 dosiahla hospodársky výsledok + 616 tisíc eur.

VVS patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Zamestnáva viac ako 2000 ľudí, denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 477 km vodovodnej siete a viac ako 2 810 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia. Treba tiež povedať, že VVS pôsobí na území, kde je podzemných zdrojov vody oveľa menej ako na Žitnom ostrove, a tak zásobovanie prebieha využitím vody hlavne v nádržiach, čo je nákladnejšie.

V roku 2019 v predstavenstve VVS bol za mesto Košice nominovaný zastupujúci primátor Martin Petruško a v dozornej rade bol Igor Sidor. Po komunálkach začal Jaro Poláček a Marcel Gibóda ťaženie proti VVS s odôvodnením, že "vo vodárňach treba urobiť poriadok". VVS bola zo strany mesta napadnutá, že je netransparentná a neposkytuje v zmysle info zákona informácie.

VVS kontrovala, že nepracuje s mestskými ani štátnymi financiami či verejnými zdrojmi, nie sú ani mestskou spoločnosťou a nemôžu sa teda riadiť, napríklad zápisnicou mesta jedného akcionára. Okrem toho vodárenská spoločnosť pravidelne transparentne poskytuje všetky potrebné informácie prostredníctvom PR servisu, svojej aktualizovanej web stránky i formou tlačových konferencií. Samozrejme, že takáto odpoveď "veľkého primátora" neuspokojila. Príliš vychádzala zo zákona, stanov a ďalších noriem, s ktorými primátor Polaček akosi nie vždy súhlasí.

Po tejto mediálnej prestrelke v januári 2019 zvolalo Mesto Košice prostredníctvom nedočkavého primátora ako akcionár mimoriadne valné zhromaždenie VVS na 1. 3. 2019. V jedinom bode rokovania nebol akcionármi VVS odvolaný člen dozornej rady VVS Igor Sidor, čo znamená, že akcionári už nehlasovali o možnom členstve nominanta Mesta Košice (Mgr. Marcel Gibóda). 

Za odvolanie Igora Sidora z dozornej rady bolo vrátane Mesta Košice len 21,987% zo všetkých akcionárov VVS, takže o zvolení jeho nominanta Gibódu nebolo možné hlasovať. VVS požiadala médiá, aby rešpektovali rozhodnutia akcionárov spoločnosti, ktorí prejavili týmto zasadnutím svoj nesúhlas s uplatňovaním si personálnych požiadaviek jedného akcionára metódou zvolania mimoriadneho zhromaždenia, ktoré je pre 771 osôb nielen finančne nákladné, ale predovšetkým znevýhodňuje ostatné mestá a obce, ktoré zadefinovali a pripravujú svojich nominantov na posty v orgánoch spoločnosti na riadne júnové valné zhromaždenie.

Čudujete sa, keď primátor najprv "nakydá" na VVS reprezentované 771 mestami a obcami a potom sa uchádza o ich priazeň? Rozhorčenie J. Poláčka však bolo veľké. Veď člen dozornej rady môže pôsobiť na jej členov. A dozorná rada volí členov predstavenstva, kde primátor Poláček chcel byť najmenej podpredsedom. A dostal by aj tantiémy (podiel na zisku).Prilepšil by si k platu, ktorý bude teraz zvýšený nad 5 600 eur. Tým pádom by nemusel na raňajky tresku s rožkom. Mohol by si dovoliť dva rožky a drahšiu tresku exclusive. Čítajte TU!

Dozorná rada VVS na svojom zasadnutí dňa 16. 4. 2019 zvolila dvoch nových členov predstavenstva VVS. Dozorná rada VVS potom na zasadnutí dňa 7. 5. 2019 neschválila primátora Mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, nominovaného minoritným akcionárom Mestom Košice, za člena predstavenstva VVS. Dozorná rada zároveň odporučila mestskému zastupiteľstvu nominovať do predstavenstva kandidáta, ktorý nebude VVS osočovať a zavádzajúcimi informáciami mediálne znevažovať. Dlhodobým mediálnym poškodzovaním koná primátor mesta Košice v rozpore s § 176b odsek (1) Obchodného zákonníka, pretože tak koná na "ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov". Rozhodnutie dozornej rady bolo ovplyvnené aj listom Združenia závodných výborov odborového zväzu DLV pri VVS, a.s. Košice, ktoré zastupuje 2100 zamestnancov, ktoré podporilo štatutárne orgány a manažment VVS. Samozrejme, že Mesto Košice (teda primátor Polaček) žiadne odporúčanie na kandidáta nedalo. Podľa známej zásady nominanta: "Ak nie ja, tak nikto!"

"Čím viac sa druhá strana bráni, tým mi to dáva väčšiu silu a energiu, že máme ďalej bojovať," odkázal primátor Mesta Košice Jaroslav Polaček vodárňam na záver svojej tlačovej besedy, ktorá sa konala 28. 5. 2019. Zároveň sa spolu s námestníkom Mesta Košice Gibódom osobne pasoval za bojovníka za zmenu ceny vody, čo je rovnaký populizmus, ako predchádzajúce nepresné a neodborné vyjadrenia o ekonomike vo vodárenstve.

Do cenotvorby vstupuje rad faktorov, predovšetkým cena vodného a stočného na východe krajiny je určovaná jej zložitým územným členením, veľkou rozlohou (VVS spravuje územie takmer troch krajov), nedostatkom zásob podzemných vôd, ktoré sú lacnejšie ako nákup vody z vodárenských nádrží patriacich štátu.

Účasť alebo neúčasť primátora mesta v štruktúrach spoločnosti nemá žiadny vplyv na cenotvorbu vodného a stočného. Cena vodného a stočného sa určuje na základe ekonomicky oprávnených nákladov, na základe vyhlášky, ktorú vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. ÚRSO cenu schvaľuje cenovým výmerom. Je to najtransparentnejší model cenotvorby, neexistuje objektívnejší spôsob určovania ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd.

Ak vedenie Mesta Košice tvrdí, že dokáže znížiť cenu vody, je to lož, rovnako ako informácia o 1,7 mil. strate VVS v roku 2017, ktorú medializovali pred časom. VVS primátorovi Polačekovi odkázali, že ak chce občanom finančne uľaviť, tak nemôže znížením ceny vodného a stočného, lebo to je v kompetencii ÚRSO. Môže však ubrať na daniach a poplatkoch. Jaro Polaček si tento nápad akiste osvojil a občanom "prilepšil" zvýšením dane z nehnuteľností až o 240 % a popaltkov za smetí o desiatky percent na rok 2020.

20. 6. 2019 prebehlo riadne valné zhromaždenie spoločnosti VVS. Schválilo výročnú správu za rok 2018 ako aj ďalšie dokumenty, čím akcionári plne podporili orgány a manažment VVS. Marcela Gibódu valné zhromaždenie za člena dozornej rady opäť nezvolilo. A keďže bol zvolený plný počet členov, dodatočne navrhnutého šéfa magistrátu ďaľšieho Marcela ale Čopa akcionári nemohli zvoliť.

A Jaro Poláček sa opäť "zaťau" ako Kubko v známej rozprávke a na VVS podal trestné oznámenie v súvislosti s neposkytnutím dôverných informácií o zmluvných vzťahoch spoločnosti. K tomu vodárne uviedli: "Mesto Košice svojou spornou žiadosťou vodárne fakticky núti porušovať zákon, pričom v rozpore so zákonom je aj samotná žiadosť o sprístupnenie dodatočných údajov. Nahrádzanie právomocí dozornej rady inými orgánmi spoločnosti je totiž vyslovene zakázané".

A takto tento mimoriadne konštruktívny a občanom prospešný spor v júli 2019 zatiaľ išiel do vyhnitia. Zatiaľ.

Celý tento prípad evokuje otázku: "Prečo to celé?"

Po prvé: Všetci si pamätáme, že 2 roky pred komunálkami boli Košice a okolie oblepené bilbordami s fotkou neznámeho Jaroslava Poláčka. Keď si spočítame, že nájom 1 bilbordu stojí cez 120 eur mesačne a jeho tlač tiež nie je za "pusinku", musel to niekto zaplatiť. Myslíte si, že J. Polaček sa uskromnil a na raňajky si dal len pol rožka a pol tresky? Čítajte TU!

Asi nie. Nejaký mecenáš to zaplatil. Teraz sa treba revanšovať. A možno, že VVS trafila klinec po hlavičke, keď uviedla: "VVS vníma neutíchajúcu snahu poškodzovať svoje meno, ako snahu zahlcovať verejnosť rôznymi konšpiračnými teóriami a nepodloženými faktami a tým znižovať hodnotu a vážnosť spoločnosti. Preto pri neopodstatnenej kritike od primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka môže situácia smerovať k jedinému cieľu, rozdeliť Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a dosiahnuť jej predaj. Nebol by to ojedinelý prípad." Pripomína to schému, ktorá sa udiala s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

Po druhé: Ako uviedli niektoré slovenské denníky, členovia predstavenstva dostali od VVS podiely na zisku, tzv. tantiémy. Takže populistický boj za zníženie ceny vody môže byť celkom jednoducho a pragmaticky podriadený len cieľu primátora dostať sa do predstavenstva a prilepšiť si k platu cez 5 600 eur.

Post scriptum: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016. Ide o medzinárodnú normu, ktorá v sebe zahŕňa najnovšie poznatky z protikorupčnej oblasti.

VVS zrejme nemá záujem, aby štandardne a dobre fungujúce orgány akciovky boli vstupom primátora Polačeka a jeho kumpánov personálne rozvrátené ako mestské zastupiteľstvo v Košiciach. A teda služby Polačeka a Gibódu nateraz nepotrebuje a ani do budúcna nechce. Hoci prvý z nich je "terazky primátorom".