Primátor Poláček neruší už iba cudzie projekty – ruší už aj vlastné - kde budú zatúlané zvieratá?

08.03.2020

Zdá sa, že v prípade pána Jara Polačka - primátora Košíc - platí stopercentne "Voľte toho, kto Vám najmenej sľubuje - ten Vás tiež najmenej klame!" (Bernard Baruch - americký finančík a filantrop). Primátor veľa sľuboval...

V dnešnej hektickej dobe sa už nenosí taký prežitok, aby kandidáti vo voľbách mali aj konkrétne programy. Skôr je to založené na sérii sľubov, podľa toho, čo si volič aktuálne želá.

"Chcel by som, aby sme chránili naše včely pomocou zavedenia čipov." "Áno, keď ma zvolíte, každá včela v meste bude očipovaná," zaručujem Vám, že sa nájde kandidát, ktorý Vám to z fleku sľúbi.

Tak nejak to bolo pred komunálkami v Košiciach. Aktivisti nabudili ľudí, že pre mesto je životne dôležitá "parkovacia politika v rukách súkromnej firmy" a "nevybudovaná karanténna stanica". Toto bol aj predvolebný sľub vtedajšieho nádejného kandidáta na primátora a dnes už primátora. A ten sa teraz správa ako "major Terazky"- terazky je všetko inak...

Ing. Jaroslav Poláček bol zvolený za primátora a zdalo sa, že sľuby začne plniť. No najprv sa postaral, aby mu námestník Gibóda hneď navrhol zvýšenie platu na 5 316 eur mesačne. A keďže mu asi nezvyšovalo po "náročnej pracovnej noci s batériou Pilsen Urquell" na obľúbenú rannú tresku s rožkom, začal aj na to intenzívne čerpať repre fond vo výške 70 000 eur ročne (zlé jazyky tvrdia, že ho prečerpal nad 90 000 eur). Čítajte TU!

A začal. Aby ho aktivistická komunita nenapadla, že nebodaj trestuhodne zachováva smerácku kontinuitu, zrušil alebo zbrzdil rozbehnuté projekty:

  • modernizácia trate električky nad Jazero
  • modernizácia trate električky Alejová
  • rozšírenie hlavnej komunikácia nad Jazerom
  • výstavba tenisového centra
  • svetová olympiáda mládeže

Zostáva nezodpovedané, či obyvatelia sídliska nad Jazerom dali primátorovi mandát, aby naďalej jazdili po rozheganých koľajniciach s vyšším rizikom vykoľajenia, alebo strácali čas v autách v ranných a poobedňajších dopravných špičkách, či študenti nemali záujem, aby o dva roky bývali v moderných internátoch alebo mali k dispozícii moderné športoviská. Na toto Jaro Poláček mandát určite nedostal...

A potom, po "náročnom" rušení rozbehnutých projektov, konečne nasledovalo plnenie predvolebných sľubov. Na rad prišla parkovacia politika a spoločnosť EEI. Výrazom právneho bezvedomia bolo vyhlásenie primátora vo vzťahu k zmluve EEI, že všeobecné záväzné nariadenie mesta je nadriadené obchodnej zmluve. A môžeme tu mať nový Strelingstav. EEI vysúdi, občania zaplatia, J. Poláčka sa to týkať nebude, lebo už primátorom asi nebude. V poslednej dobe boli k tomu prijaté dva právoplatné rozsudky súdov. Celé to bolo sprevádzané veľkým chaosom v parkovaní s priamym dopadom na občanov, ktorý nepominul dodnes. O celom probléme Čítajte TU!

Druhým, na prvý pohľad tiež populistickým, sľubom primátora bolo vybudovanie karanténnej stanice. V reálnom živote je však toto naozaj vážna vec. V mestách bývajú stovky túlavých zvierat. Ak ich aj nejaká služba odchytí, podľa zákona ich nemôže priamo umiestniť do útulku. Najprv musí zviera ísť bezpodmienečne do karanténnej stanice! Veď túlaví psi môžu prenášať psinku, besnotu, mačky toxoplazmózu. Presné pravidlá stanovuje zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, hlavne § 22 o ochrane zvierat. Viem, že pán primátor veľmi zákony nemusí, ale zákon obci ukladá niektoré povinnosti a medzi iným aj mať karanténnu stanicu.

Podľa § 22 ods. 10 "obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. a - v)".

Čiže mať funkčnú karanténnu stanicu je zákonná povinnosť obce. Takže tento volebný sľub Polačka nestojí napodiv nestojí len na jeho obvyklej ľubovôli a servilnosti voči voličom, ale je takpovediac jeho "psou povinnosťou".

Inžinier Poláček vytýčil projekt a otázka dňa znela: "Dokončí aspoň vlastný projekt - predvolebný sľub - lebo cudzie sľuby dokázal nadmieru razantne zničiť (viď vyššie)?"

Na margo samotného pojmu "projekt" je potrebné povedať, že inžinieri by mali vedieť ako sa systematicky realizuje "projekt". Mesto malo zabezpečiť vypracovanie nejakého investičného zámeru, v ktorom by boli predpokladané finančné náklady, časový plán, projektovanie inžinierskych činností, vyjadrení elektrární, vodárni, plynárni, hasičov, veterinárov... Na základe toho malo požiadať o vydanie stavebného povolenia a následne realizovať stavbu. Údajne sa však nič také nestalo. Už tu bol v realizácii časový nesúlad. Zrejme primátor je zástancom "pro aktívnej" formy projektu "dup na kravu, bude teľa".

Mesto sa problémom veterinárnej asanačnej služby začalo zaoberať až v júni 2019. Boli načrtnuté tri možné spôsoby riešenia situácie a ako je dnes v košickom v zastupiteľstve zvykom, nedohodli sa na žiadnom. Nebola ani urobená analýza dopadov týchto 3 variantov. Lokalitu pri USS vybratú Útvarom hlavného architekta vedenie mesta neakceptovalo, Bytový podnik neponúkol žiadnu nehnuteľnosť, a tak koncom septembra 2019 bola vybraná lokalita na Jarmočnej ulici patriaca mestskej polícií. Je to plechový hrdzavý sklad s výmerou 200 m².

S veľkou pompou primátor oznámil, že problém s asanačnou službou "Veterina" 30. 10. 2019 vyriešil a táto končí (veď tam mesto platilo mesačnú odplatu 7 450 eur). "Mesto teraz zateplí plechovú búdu, prerobí inžinierske siete" povedal primátor a psíček a mačička sa budú mať dobre v novej karanténnej stanici. "Odchytávať ich budú vyškolení mestskí policajti", povedal ďalej Polaček (či spĺňajú ustanovenie § 22 ods. 13 zákona o veterinárnej starostlivosti neuviedol). Vysmial sa pochybovačom (napr. mestský poslanec MVDr. Lipták), ktorí hovorili o ňom, že "čo sa babe chcelo, to sa babe snilo". Vôbec mu nevadilo, že poslancom mestskej časti Juh o tomto projekte nebolo nič známe.

Samozrejme, že k 1. 11. 2019 sa nestalo nič, karanténna stanica nebola, len mesto Košice ostalo bez asanačnej služby. Za takej situácie nezostalo Polačkovi nič iné len, aby podpísalo mesto novú zmluvu s firmou TD, s. r. o. Mesačná odplata za túto službu narástla už na 15 200 eur. Primátor už nevystupoval s takou pompou ako predtým, len šéf magistrátu Mgr. Čop oznámil,"že volebný sľub bude splnený do konca januára 2020".

Primátora dosť naštvalo, že poslanci boli otravní ako ovady a chceli vedieť, prečo sa služba predražila dvakrát. Dokonca si dovolili požiadať mestského kontrolóra, aby skutočnosti okolo karanténnej stanice preveril. 

Tu niekde podľa exposlanca Burdigu začína bojkot projektu Jarom Poláčkom v zmysle, "ak mi do toho budete kecať a nebude to po mojom, tak nebude nič".

Medzitým bol termín spustenia karanténnej stanice stanovený na 1. marca 2020, aby na februárovom zasadaní mestského zastupiteľstva Jaro Poláček mohol oznámiť svojim neprajníkom, že:"projekt na Jarmočnej končí".

A ako to dopadlo? Naozaj končí zmluva s TD, s. r. o., zároveň však karanténna stanica nestojí, a tak službu nie je možné zabezpečiť vlastnými silami... Opäť stav núdze! Vygeneruje teraz mesto a primátor odmenu pre nejakého nového uchádzača za mesačnú odplatu nad 20 000 eur?

Nedá sa uprieť, že primátor asi verí, že tento svoj sľub a zákonnú povinnosť navyše, niekedy splní. Chcel lacný projekt. Má len jeden problém: "Ale dá sa pri tých všetkých normách urobiť funkčná karanténna stanica z hrdzavej búdy?" Zvlášť, keď ako priznal, "búda je so statickými a inými problémami". Ešte pripomíname, že vďaka svojemu rozvinutému egu je Jaro Poláček aj v tomto prípade ako vždy "nevinný", lebo za to môžu poslanci, ktorí spôsobil, že :

  • prebieha kontrola hospodárnosti a efektívnosti projektu mestským kontrolórom
  • poslanci realizáciu projektu svojou zvedavosťou a prieťahmi celý duchaplný projekt nemiestnou kritikou zablokovali

Každý súdny človek vidí, že po bezproblémovom zrušení "smeráckych" projektov, Jaro Poláček rozvinul svoje "tvorivé schopnosti" a ruší už aj "vlastné" projekty! Čo nevidieť možno zruší aj celé otravné a vzpurné mesto. 

Veď jeho námestník Gibóda už stihol údajne poslancovi Henrichovi Burgidovi povedať šťavnato: "Ja, s primátorom môžeme jeb..ať celé Košice"!

Ba dokonca v tom rušení svojich projektov je primátor ešte dokonalejší... Nieto, že nedotiahol vlastný projekt karanténnej stanice do konca, ale ho ani nezačal, a teda nesplnil svoj volebný sľub.

Ale nerieši aj zákonnú povinnosť riešenia budúcnosti túlavých zvierat. Opäť navodil stav núdze. Bolo by načim, aby Okresná prokuratúra preskúmala zákonnosť postupu primátora a minimálne na neexistenciu karanténnej stanice mu vydala prokurátorské upozornenie!

Pritom neinformoval zastupiteľstvo a ani mestskú časť Juh. Podľa mestského kontrolóra pána Galla navyše konal nehospodárne, neefektívne, kapitálový výdavok nemal schválený. KARANTÉNNA STANICA NA JARMOČNEJ NEBUDE! A komu zosobní škodová komisia doterajšie výdavky (min. 78 056 eur)? Tie pozostávajú z výdavkov:

  • Bytový podnik mesta Košice budoval prípojky na pitnú vodu a splaškovú kanalizáciu - žumpu za 22 043 eur a oplotenie pozemku za 8 223 eur.
  • Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie firmou Hala Project, s. r. o., stálo 24 540 eur.
  • TD, s. r. o., za 3 mesiace rozdiel oproti predošlej firme 23 250 eur.

K téme sa vyjadril aj predseda komisie životného prostredia, poslanec Zdenko Lipták (KAN), ktorý sa v otázke vybudovania karanténnej stanice angažuje: "Nevieme o tom, že by niekto z poslancov podal trestné oznámenie na primátora kvôli príprave dočasnej karantény či asanačky, či vykonal nejakú kontrolu na danom mieste. Pán primátor by mal zverejniť mená poslancov, na ktorých sa vyhovára, lebo takto opäť špiní na všetkých poslancov. To, že to tak dopadne, bolo jasné už v roku 2019, nakoľko to, čo predvádzalo mesto a primátor nielen na Jarmočnej vo veci prípravy karantény a asanačky, bol totálny amaterizmus bez analýz a finančného krytia. Sme zvedaví, kto a z čoho zaplatí preinvestované financie na tomto nepripravenom projekte mesta na Jarmočnej vo výške cca 200 - 250 000 eur. A povedzme si úprimne, žiadne interné kontroly či nejaké oznámenia nemôžu zastaviť žiadny projekt či jeho prípravu. Sú to len výhovorky, nič viac."