„Sprivatizoval“ profesor Kasanický „Ústav súdneho inžinierstva“ (USI), ktorý je vraj „pri Žilinskej univerzite“?

14.05.2020

Pred nedávnom sme zverejnili článok s názvom "Je ešte USI "znalecký ústav" a patrí ešte ku Žilinskej univerzite alebo je už len Klondikom pre Gustáva K." Čítajte TU!

Pre menej znalých znalecký ústav je inštitúcia, ktorá pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov vykonáva znalecké posudky v obzvlášť zložitých prípadoch alebo keď treba preskúmať výsledky iných znalcov. Za takýto znalecký ústav sa vydáva aj Ústav súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite, ktorý riadi prof.Ing.Gustáva Kasanický.

Práve ten prídomok "pri Žilinskej univerzite" dodáva tomuto "ústavu" honor nezávislej nestrannej čiste vedeckej in štitúcie, na rozdiel od väčšiny súkromných znaleckých inštitúcii. Preto aj súdy ale i orgány činné v trestnom konaní s obľubou využívajú služby tohto ústavu. Je to ale naozaj tak, že je pfri Žilinskej univerzite? Zdá sa totiž, že samotná univerzita si to už dávno - najmenej od roku 2012 vôbec nemyslí!

V článku sme popísali viaceré zvláštne posudky tohto ústavu. Mimo tam uvedené sme začali pátrať aj po posudku poslednom, ktorý na zákazku predchádzajúcej ministerky školstva vyhotovil tento ústav pre znalecké ocenenie Národného futbalového štadiónu, o ktorého odkúpenie sa vehementne snažili páni zo SNS a to až do konca ich vlády... išlo o maličkosť - 75 miliónov EUR z vreciek daňových poplatníkov. ÚSI poskytol svoje služby spolu s auditorskou agentúrou KPMG. Ale o tom celom bude viac v našom nasledovnom článku.

Tu len spomenieme, že tento ústav by mal byť podľa názvu, taký šľachtic medzi ostatnými znalcami. Šľachta bola kedysi zárukou ušľachtilosti a cti - čestnosti. Tak to bolo teda aspoň v časoch d´Artagnana z románov Alexandra Dumasa. No zdá sa, že na Slovensku je aj v tomto, všetko inak. Tu sa za šľachtica neraz vydáva aj posmrdkávajúci vagabund.

Takým sa zdá aj jeho šéf "kilový" Gustáv Kasanický so svojim ústavom USI (Ústav súdneho inžinierstva v Žiline). Prečo "kilový"? Nuž lebo smutne slávny Marián K. vo svojich SMS rozhovoroch prehlásil, že "ak by Gustáv K. za zmanipulovaný znalecký posudok nepýtal "kilo", tak by mu neveril, že ho spraví"...Keďže väčšina obyvateľstva nie je znalá zločineckého argotu tak "kilo" znamená sto... a kto si myslí, že to nie je 100 000 € , tak nepozná argot a pomery slovenskej mafie! Alebo veríte, žeby bol Gustáv K. taký trochár a robil by takéto účelové posudky za zlomok ceny, ktorú si zapýtajú ostatní znalci za posudok pravdivý? Čítajte TU!

Vzhľadom na všestrannú obchodnú angažovanosť Gustáva Kasanického a jeho USI sme sa pokúsili zistiť hospodárske výsledky tohto ústavu. No narazili sme na veľkú bariéru mlčania. Prečo? To sme nepochopili.

Najprv sme sa pozreli na verejne dostupné výsledky Inštitútu forenzných vied a.s. ktorý je uvedený ako spoluzakladateľ USI spolu so Žilinskou univerzitou (UNIZA). Majiteľom IFV je priamo "kilový" Gusto. A USI - teda presne Ústav súdneho inžinierstve pri Žilinskej univerzite je združenie právnických osôb, konkrétne UNIZA a IFV.

No a potom sme sa už neprestávali čudovať. Táto akciová spoločnosť - IFV a.s. - za roky 2013-2018 nemá v účtovníctve žiadne výkony! Žiadne mzdové náklady! Pritom o "kilovom" Gustovi sa povráva, že si potrpí na náročné veci - nielen na státisicové zákazky od firiem a štátu ale aj na luxusný Mercedes, luxusné reštaurácie, exotické dovolenky či luxusnú a náročnú o generáciu mladšiu ženu po jeho boku atď. Ak je to pravda tak z čoho? Z platu obyčajného profesora? Podľa mzdových tabuliek to je cca 1400 € za mesiac. Z toho sa teda len ťažko dá tak náročne podskakovať...

Do roku 2012 včítane bola aspoň výročná správa USI o činnosti súčasťou výročnej správy UNIZA (Univerzita Žilina). Po tom dátume sa však za ekonomickými výsledkami tohto "združenia právnických osôb" akoby zľahla zem. Podľa FINSTATU účtovne závierky USI sú uložené vraj v neverejnej časti registra účtovnych závierok. Tam však môže nahliadať iba polícia a NBS...

Na našu priamu žiadosť nám USI, listom podpísaným samotným Gustávom K., odmietlo vydať kopie účtovných závierok. S poukázaním na to, že vraj USI nie je osobou povinnou. Je vraj len povinný nám prípadne podať informáciu o hospodárení so štátnym majetkom, či zdrojmi z dotácií. A preto nám vraj výkazy vydať nemusí - čo na tom, že USI ako združenie právnických osôb spoluzaložila práve Žilinská univerzita svojim vkladom podielu 315.190 €. A tento podiel nie je nič iné - než majetok štátu vložený do správy Žilinskej univerzity.

Obrátili sme sa teda priamo na Žilinskú univerzitu (UNIZA), aby nám vydala tieto výkazy USI a vysvetlila nám tiež prečo vo výročnej správe sa už od roku 2012 nič nehovorí o tomto združení právnickych osôb s majetkovou účasťou univerzity.

A odpoveď? Že vraj si máme pozrieť zverejnené Výročné správy UNIZA. Keď sme túto odpoveď "reklamovali", lebo sme už predtým tieto výročné správy podrobne preskúmali a nenašli v nich žiadnu zmienku o USI, tak sme dostali odpoveď ešte čudnejšiu: "že vraj USI už niekoľko rokov neexistuje"...

Keďže sme mali na stole čerstvú písomnú odpoveď profesora Gustáva Kasanického, podpísaného ako riaditeľa USI, tak sme si dovolili tejto odpovedi z UNIZA neuveriť. Obrátili sme sa priamo na rektora UNIZA pána prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., s týmito otázkami:

"Vážený pán rektor, pripravujeme článok o hospodárení združení pri slovenských vysokých školách. V súvislosti so skutočnosťou, že máme informáciu, že aj UNIZA disponuje resp. je zúčastnená v takýchto združeniach, prosíme o zodpovedanie nasledovných informácií:

1/ či je pravda, že Ustav súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite (USI) "už niekoľko rokov neexistuje" ako nás informovali zamestnanci UNIZA (Mgr.Adriana V.), pričom my máme opačné informácie

2/ ako kontroluje UNIZA narábanie s majetkom univerzity vloženým do USI, ktorý vložila UNIZA ako zakladateľ do USI, ktorý je združením právnických osôb,

3/ či UNIZA ako zakladateľ disponuje účtovnými uzávierkami USI a príslušnými výkazmi ako je výkaz ziskov a strát a bilancia USI za roky 2013-2018 "

Miesto výkazov USI nám prišla dvojstranová odpoveď od pána rektora. V skratke, čo v nej bolo - "USI je samostatné, UNIZA s USI okrem toho, že tam vložila svoj podiel nič nemá a UNIZA nám ani nič nevydá...". Ba dokonca nám pán rektor, zjavne v rozpore s § 5 ods. 1 zákona č.211/2000 z.z. o slobodnom prístupe ku informáciam tvrdil, že UNIZA ako verejná vysoká škola, nie je osobou povinnou v plnom rosahu zákona ale len podľa § 3 ods. 2 tohto zákona - t.j. s obmedzenou povinnosťou. To už ale je pre iné orgány a iný článok... Teda teraz si preložme túto odpoveď do priamej reči.

Pán rektor nám týmto nepriamo oznámil, že UNIZA nemá žiaden záujem o svoj majetkový podiel 315 190 Eur v tomto združení právnických osôb, a ani nesleduje narábanie s majetkom univerzity zvereným jej štátom, ktorý kedysi vložila do USI.

Takýto spôsob nakladania s majetkom univerzity a teda štátu však tak trochu a možno aj silne posmrdkáva páchaním trestnej činnosti napríklad porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nepochybne aj to je téma pre políciu SR.

Takže sa ukazuje, že pán prof. Ing. Gustáv Kasanický je vlastne absolútny pán majetku tohto združenia! A nielen majetku ale aj výnosov z neho! A získal ho za 25 tisíc €, čo bol vklad jeho a.s. IFV do združenia! A aby ste neboli na pochybách, zistili sme totiž z registra Konečných užívateľov výhod, že týmto "konečným užívateľom výhod z USI", nie je nikto iný ako práve "kilový" Gustáv Kasanický a popri ňom aj pán prof.Ing.Jandačka, rektor UNIZA...

Tak sa majetok štátu aj bez privatizácie, stal asi zlatou baňou - Klondikom - pána "kilového" Gustáva a jeho?... Je asi len náhodou, že "zlé jazyky" v Čadci tvrdia, že bol známy nadštandardnými vzťahmi so svojim susedom Kajetánom Kičurom...

Na základe uvedeného a po doplnení materiálmi z verejne dostupných zdrojov sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, prepodozrenie, že spôsobil zníženie majetku UNIZA a previedol časť jeho majetku do súkromných rúk "konečných užívateľov výhod", ktorým kraľuje podľa dostupných podkladov práve profesor Gustáv Kasanický. Ide o mimoriadne vydarený kšeft - pán profesor a ďalší dali 25 tisíc Eúr a privlastnili si majetok Univerzity za 315 900 Eúr! Uvidíme, čo na to povie polícia SR...