Trnka, Šufliarsky, Čižnár, Žilinka - ideme ďalej?

27.04.2021

"Bratislava 31. marca (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil právoplatné uznesenie bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý vlani v októbri zrušil obvinenia Mariánovi G. a Martinovi R. v kauze Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Žilinka prikázal špeciálnemu prokurátorovi, aby o veci znovu konal a rozhodol. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

"Generálny prokurátor SR 31. marca zrušil právoplatné uznesenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zo 6. októbra, ktorým vyhovel sťažnostiam a zrušil obvinenie Ing. M. G., Ing. M. R. a jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, ku ktorému došlo uznesením prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR o vznesení obvinenia z 30. júla v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Správou štátnych hmotných rezerv SR na predmet nadlimitných zákaziek 'uvoľňovací tank' a nákup 'techniky na dočasné premostenie'," vysvetlil Skladan.

Žilinka dospel k záveru, že uznesením špeciálneho prokurátora bol porušený zákon v prospech obvinených. Žilinka prikázal špeciálnemu prokurátorovi, aby vo veci znovu konal a rozhodol."

Toľkoto zo správy agentúry TASR. Keďže informácia bola určená skôr laickej verejnosti tak sme boli nútení v tejto súvislosti položiť dve otázky generálnej prokurature.

1/ na základe akého ustanovenia Trestného poriadku došlo zo strany GP SR ku zrušeniu právoplatného rozhodnutia špeciálneho prokurátora

2/ na základe akého podnetu tak GP SR konala.

Odpoveď z GP SR nám čoskoro došla a tu ju uvádzame:

"Oznamujem Vám, že generálny prokurator SR rozhodol o zruseni právoplatného uznesenia bývalého špeciálneho prokurátora zo 6.10.2020 v bode I. uznesenia ex offo, na základe ustanovenia §363 ods.1, §364 ods. 2, ods.3, §366 ods. 1, ods.2, §367 ods.1 písm.b/ Trestného poriadku".

Skutočnosti uvedené ako v článku tak i v odpovedi generálnej prokuratúry nás veľmi prekvapili, pretože len prednedávnom nás náš čitateľ oboznámil v inom trestnom prípade s diametrálne odlišným prístupom generálnej prokuratúry (pre korektnosť dodajme obsadená s predchádzajúcim - nie dnešným vedením) k uplatneniu konania podľa §363 trestného poriadku pri zrušení obvinenia iných vysokopostavených úradníkov - pre zmenu z Národnej banky Slovenska (NBS) - zo strany dozorujúceho prokurátora.

Náš čitateľ bol totiž oznamovatelom rozsiahlej trestnej činnosti zo strany úradníkov orgánu verejnej moci, pričom podstata spočívala v zneužití právomoci verejného činiteľa z ich strany v neprospech právnickej osoby. V dôsledku toho malo dôjsť ku značným, mnohomiliónovým škodám, ktoré v plnej miere dopadli na plecia klientov poškodenej spoločnosti.

Po 2 rokoch vyšetrovania NAKA konečne vzniesla obvinenie voči dvom vrcholovým úradníkom zodpovedným za škody spôsobené vyššie uvedenou činnosťou. No čo sa nestalo - prípad sa odňal dovtedy dozorujúcemu prokurátorovi a pridelil inej prokuratúre. Tá aj keď sú tu oprávnené pochybnosti o tom, či bola vecne príslušná vzhľadom na výšku škôd, obratom ruky zrušila uznesenie o obvinení úradníkov. Už sme v minulosti písali, že navyše odôvodnenie zrušenia obvinenia bolo posúdené našimi spolupracujúcimi trestnými právnikmi len jedným slovom - "svinstvo"... Pisali sme o tom aj v článku o kauze Očistec a Judáš čítajte tu! 

Čitateľ v postavení oznamovateľa trestnej činnosti úradníkov podal v zákonnej lehote návrh na konanie generálneho prokurátora podľa §363 trestného poriadku, s tým, že tvrdil, že v tomto prípade konal nový dozorujúci prokurator nezákonne v prospech obvinených. 

Teda rovnako ako v úvodnom prípade o ktorom písal TASR. No tu sa dočkal čitateľ nemalého prekvapenia - z generálnej prokuratúry mu došli dve zmätočne vyzerajúce oznámenia, ako keď ľavá ruka nevie čo robí pravá. V jednom bol oznam, že to skúmajú a v druhom, že to odstupujú -  na krajskú prokuratúru.

Keď tieto oznámenia čitateľ spojil a žiadal od GP SR vyjadrenie, čo sa teda s jeho návrhom na konanie podľa §363 naozaj stalo, došlo vyjadrenie, že "obe predchádzajúce oznámenia sú vraj správne (!) a jeho návrh preto nemohol byť prijatý generálnym prokurátorom, lebo vraj v trestnej veci už nie nik obvinený a konanie podľa §363 vyžaduje, aby v trestnej veci bol obvinený"!

Takže sa zdá, že konanie podľa §363 trestného poriadku je i naďalej mocným a tajomne fungujúcim nástrojom v rukách generálnej prokuratúry, a to už od dôb Trnku a Šufliarskeho, pričom sa zdá, že v ňom zjavne ide iba o to, "koho sa má konanie konkrétne týkať". Potom sa buď koná alebo nekoná.

Redakcia už dlhšie (2 roky) zápasí s GP SR o vydanie všetkých právoplatných rozhodnutí generálneho prokurátora podľa §363, no zdá sa, že napriek výmene vedenia sa v uvedenom nič nemení - jednoducho si GP SR chráni prístup ku ním ako oko v hlave. Niet divu, že podozrenie, že sa tu jedna o mocný korupčný nástroj na konanie v prospech vybraných "našich" ľudí - ak samozrejme treba - stále rastie. Písali sne o tom vo viacerých článkoch  napríklad aj v  Strach z kostlivcov už-už vypadávajúcich zo skrine generálneho prokurátora?

Rekapitulujeme - v dvoch obdobných prípadoch zrušenia obvinení - raz generálny prokurator nemôže konať podľa §363, lebo "tam už nie nikto obvinený" - a v druhom prípade to zjavne vôbec nevadí a generálny prokurator podľa §363 koná... Na vec sa budeme generálneho prokurátora pýtať až kým nedostaneme zmysluplnú odpoveď, s ktorou vás radi oboznámime.

Dozvieme sa teda konečne aké kostlivce sa este skrývajú v doterajších dobre utajovaných konaniach generálneho prokurátora podľa §363 trestného poriadku? A kedy sa tak konečne stane? Nota bene, keď zákon o prokuratúre priamo ukladá zverejňovať pravoplatné rozhodnutia prokurátora...