Čižnár bude riešiť priestupok Čižnára! Preto ten úsmev?

19.05.2020

Ten kto vymyslel zákony na ochranu prokurátorov v prípade podozrenia, že zneužívajú svoju právomoc, by si obrazne povedané zaslúžil, ak by taká bola - Nobelovú cenu chrapúňstva...

Už sme spomínali, že v tejto republike za roky 2010-2019 nebol postihnutý ani jeden prokurátor v disciplinárnom konaní za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Za všetky tieto roky bolo "udelené" celkom 17 disciplinárnych trestov Čítajte TU!

Pritom zákon o prokurátoroch a zákon o prokuratúre sú konštruované tak šalamúnsky, že bez disciplinárneho konania nie je možné prokurátora ani trestne stíhať... No návrh na disciplinárne stíhanie môže dať len nadriadený prokurátor a to len do 1 roka od spáchania skutku. Princíp "ruka ruku myje" to doviedol do stavu, aký sme opísali v skratke hore. Pritom za uvedené roky viac ako 1000 ľudí požaduje od GP SR náhradu škody a nemajetkovej újmy za nezákonné rozhodnutia prokuratúry... V celkovej astronomickej výške 86 000 000 Eúr! Čítajte TU!

Nie div, že na prokuratúre prosperujú a neraz sú tam dokonca povyšovaní "ľudia" ktorí bezdôvodne týrali spoluobčanov a to až do doby kým ich súdy právoplatne neoslobodili spod žalôb takýchto lúzerov v prokurátorskom talári. Divíte sa, pri takýchto zákonoch, že sa kľudne smejú, keď daňový poplatník musí zaplatiť škody, ktoré takýto "človek" napáchal? A viete čo na to povie generálny prokurátor? Že vraj nemožno ich stíhať, keď si len plnil svoje povinnosti!

Takže sa dozvedáme, že existujú dve pravdy. Jedna súdna a v právnom štáte definitívna - súd oslobodil obžalovaného, lebo "prokurátor nepreukázal, že sa skutok stal". A druhá - prokurátorská - vraj prokurátor aj tak "musel" podať obžalobu, lebo je to "vraj jeho povinnosť"! No trestný poriadok hovorí niečo iné! Prokurátor podá žalobu, "ak sa skutok stal a je preukázané, že skutok je trestným činom a je preukázané, že skutok spáchal obvinený".

A v tom "ak" je pes zakopaný. Prokurátor na Slovensku podá kľudne žalobu aj "ak sa nepreukázalo, že sa skutok stal, alebo sa nepreukázalo, že skutok spáchal obvinený"! A to vraj si napriek tomu len plní povinnosti! Ako keby lekár si len plnil povinnosť, že vám odreže nohu, bez toho, že by vás bolela. A z patológie Vám oznámia, že bola úplne zdravá. No vy máte smolu. Nemocnica Vám odpovie - "Lekár nič nezaplatí - plnil si len povinnosť - mohol rezať, tak rezal".

Toto je už notoricky popísaná prvada o marazme súčasnej prokuratúry. Len pre túto beztrestnosť je možné, že prokurátori kľudne plnia politické zadania. Podľa zásady "Nemajú žiadnu morálku a už sa ani ničoho neboja!" A čoho by sa báli? Disciplinárky, trestného stíhania, hmotnej zodpovednosti, že škody nimi spôsobené zaplatia oni a nie daňový poplatník?

No a ďalší gól sme sa dozvedelí teraz. Pán Čižnár odmietol v rozpore s jasnou dikciou § 55 písm. m/ zákona o prokuratúre vydať právoplatné rozhodnutia podľa § 363 Trestného poriadku. Generálny prokurátor, ak nechce nemusí dodržať zákon – je kráľom svojvôle?

A keď sme ho pohnali na priestupkovú zodpovednosť podľa zákona o slobodnom prístupe ku informáciam, tak nám Okresný úrad Bratislava I napísal, že takéto priestupky proti tomuto zákonu má riešiť samotný generálny prokurátor! Takže on, ako jediný na Slovensku, sa za priestupok sám poženie na zodpovednosť a spravodlivo a nestranne o sebe rozhodne!

Ak sa teda zmení len osoba v čele GP SR, bez zmeny zákonov, o ktorých sme hovorili, bude zmena političnosti a nezodpovednosti prokuratúry a prokurátorov len ilúziou.