Predseda ÚS SR Ivan Fiačan – pýtať sa môžete, aj tak Vám neodpoviem!

28.03.2020

Opakovane sme sa dopytovali nového predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana na to, kedy konečne rozhodne o tom, či podá alebo nepodá návrh na disciplinárne konanie voči ctihodnému sudcovi ÚS SR pánovi Mojmírovi Mamojkovi. Že prečo o tom mal rozhodnúť? Čítajte TU!

Rovnako sme sa dožadovali informácie, či uvedený sudca konal aj vo veci 13 sudcov, ktorých predložil generálny prokurátor ústavnému súdu na konanie o uvalení väzby. Čítajte TU!

A spolu s Transparency Internatiol (TSI) sme kládli pánovi predsedovi otázku či vie vysvetliť občanom, prečo ústavný súd u piatich sudcoch zistili dôvody umožňujúce výkon väzby, kým v tej istej skutkovej veci u ôsmich zase toto nezistil... Čítajte TU!

Nič nehovoriace, vytáčavé odpovede sme Vám umožnili vidieť v sérii článkov, naposledy pred 4 dňami. Čítaj TU!

No ale predsa sa rozhodol včera pán predseda ÚS SR prehovoriť. No nepotešil nás. Veď sa pozrite!

Tak sme sa dozvedeli, že "ÚS rozhodoval vo veci v kompletnom zložení, teda v počte 13 sudcov. Z konania a rozhodovania nebol vylúčený žiadny sudca ÚS, keďže plénum ÚS nezistilo subjektívne a ani objektívne dôvody ich vylúčenia."

Dekódujme toto posolstvo. Plénu zjavne nevadilo, že všetkých 13 sudcov má problém v tom, čo o nich hovoril vo svojej šifrovanej komunikácii Marián Kočner, alebo čo dosvedčil o nich vo svojej výpovedi bývalý sudca Vladimír Sklenka, či svedok Peter Tóth na pôde Špecializovaného trestného súdu. A nebolo to nič pekné podľa toho čo je obsiahnuté v uznesení o vznesení obvinenia voči 13 sudcom zo strany Úradu špeciálneho prokurátora. Ale to čo zaráža najviac - plénu vôbec nevadilo, že vo všetkých týchto dôkazoch bol spomínaný v úplne podobných súvislostiach aj ctihodný sudca ústavného súdu Mojmír Mamojka a vraj aj ctihodná sudkyňa ÚS SR pani Jana Baricová... A nad tým už rozum začína zastávať! Čítajte TU!

"K mediálne podporeným názorom verejnosti spochybňujúcim nezaujatosť niektorých sudcov Ústavného sudu v predmetných veciach chcem podotknúť, že účasť údajne zaujatých sudcov na rozhodovaní o žiadosti generálneho prokurátora nemohla nedovolene 'napomôcť' obvineným sudcom vyhnúť sa väzobnému stíhaniu. Pre udelenie súhlasu na vzatie do väzby je totiž podstatné, či zaň (teda kladne) hlasuje ústavou požadovaná nadpolovičná väčšina členov pléna Ústavného súdu, a to bez ohľadu na to, či hlasuje všetkých 13 sudcov Ústavného súdu, alebo v dôsledku vylúčenia niektorých z nich hlasuje menší počet sudcov," uviedol Fiačan.

Pán predseda ÚS SR asi zjavne išiel na práva, lebo bol asi slabší v matematike a logike. Lebo práve títo dvaja sudcovia kľudne pretlačili uznesenie o nevzatí do väzby u 8 sudcoch a to práve svojou účasťou v hlasovaní...

Pán predseda zdôraznil ďalej, že prvoradým kritériom rozhodovania ÚS ako mocenskej zložky štátu nemôžu byť očakávania verejnosti, ktorým v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie a diania vo vzťahu k justícii rozumie, ale "nestranné a nezávislé používanie verejnej moci, dôsledne rešpektujúce požiadavku objektivity, ako aj limity uplatňovania vlastných kompetencií plynúce z ústavy a zákona o Ústavnom sude".

Predseda ÚS pripomína, že "dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v odôvodnení jednotlivých rozhodnutí," ktoré sú verejne prístupné na webstránke ÚS. Pri neudelení súhlasu sa v nich uvádza, že výsledky tajného hlasovania pléna ÚS nasvedčujú tomu, že nedostatky žiadosti generálneho prokurátora vo vzťahu k obvinenému sudcovi, resp. obvinenej sudkyni "spochybňujú rešpekt k ústavne formulovanej nezávislosti sudcov v miere odôvodňujúcej odopretie žiadaného súhlasu na väzbu".

Fiačan navyše zdôraznil, že "rozhodnutia súdov ÚS nevynímajúc toto, sa nad rámec ich písomného odôvodnenia ďalej neodôvodňujú."

Tak a teraz z toho buďte múdri - "Dôvody sú uvedené, síce nič nezdôvodňujú ale nad rámec týchto zdôvodnení sa už nezdôvodňujú"...

Evidentne je z toho zrejmé len jedno - pán Fiačan kašle na verejnosť. Ústavný súd pod jeho vedením akosi veľmi rýchlo rezignoval na akúkoľvek zmysluplnú komunikáciu s médiami či verejnosťou.

Zrejme pojem "dôvera verejnosti v Ústavný súd SR" je pre pána JUDr. Ivana Fiačana niečo, o čo vôbec ale vôbec nestojí. "Zvolili ste si ma na 12 rokov tak čušte!", však pán Fiačan?