Veľké odhalenie – GP SR pomáhala prostredníctvom § 363 Tr Por - Kočnerovým ľuďom!

19.04.2020

Dlhú dobu sme sa venovali téme prokuratúry a svojráznemu inštitútu zvrchovanej nadvlády generálneho prokurátora nad podriadenými prokurátormi...Čítajte TU!

Naše predpoklady o pravdepodobnom zneužívaní tohto inštitútu niektorými súčasnými a minulými vysokopostavenými predstaviteľmi generálnej prokuratúry sa aktuálne potvrdili! Vyšetrovanie snáď ukáže viac.

Dnes už vieme prečo generálny prokurátor Jaromír Čižnár nechcel vydať svoje rozhodnutia podľa paragrafu 363 a nasl. Tr. por., napriek svojej zákonnej povinnosti vydať právoplatné rozhodnutia našej redakcii podľa Zákona o prokuratúre...Čítajte TU! Existuje dôvodné podozrenie, že týmito rozhodnutiami sa na generálnej prokuratúre manipulovalo a manipuluje v prospech "našich ľudí" a v neprospech tých, ktorí majú byť stíhaní aj bez dôvodu.

Denník N zverejnil zaujímavú komunikáciu medzi prokurátorom Bystríkom Palovičom mladším z ktorej vyplýva, že u Kočnerových "chránencov" sa využíval tento inštitút, keď bolo treba, a to smerom k zneužitiu právomoci nad nevinnými osobami, alebo naopak vyviniť tých, čo spáchali trestný čin, ale nie je "vhodné" ich stíhať.

Vzhľadom na to, že média sa domnievali, že Bystrík Palovič ml. ako dozorujúci prokurátor v kauze krádeže akcii spoločnosti Technopol servis, mal zneužívať právomoci dozorujúceho prokurátora v prospech pani Pávekovej, tak sa pán Palovič ohradil a rozhodol sa poskytnúť vysvetľujúci rozhovor.

O čo vo veci išlo. Akcie Technopol Servisu mali v deväťdesiatych rokoch patriť pánovi Pávekovi a priamo z trezoru pána Páveka ich mala údajne ukradnúť jeho bývalá manželka pani Páveková, a to všetko už po rozvode manželov. Podľa Páveka jej pri tom pomáhala Marián Kočner. Prokurátor Palovič, ktorý vtedy túto vec dozoroval, vyšetrovanú na základe podaného trestného oznámenia pána Páveka, jasne deklaroval, že kauza bola v podstate jasná a smerovala ku obžalobe pani Pávekovej za krádež, čo sa však napokon nestalo. Vyšetrovanie v tom čase z jeho strany nebolo manipulované, vysvetlil dozorujúci prokurátor Bystrík Palovič, ml.. Prečo však ku podaniu obžaloby nakoniec nedošlo?

Pán Bystrík Palovič ml. vysvetlil túto doteraz záhadu a vyplýva z toho, že síce naozaj podľa neho mohlo dôjsť ku zneužitiu právomoci, no nie však zo strany pána Paloviča ml., ale prekvapujúco zo strany najvyššej inštancie prokuratúry.

Trochu odbehneme. Do kauzy vstúpil aj Marián Kočner a to na strane pani Pávekovej. 

Podľa tvrdenia pána Páveka sa mu Kočner vyhrážal, aby stiahol trestné oznámenia podané na bývalú manželku. Ak nie tak vraj uvidí. A Marián Kočner mu údajne neváhal aj vytmaviť, ako s nim pomocou svojich kontaktov na prokuratúre a polícii aj zatočí...

Keď toto nefungovalo, tak do tejto trestnej veci sa podľa svedectva prokurátora Bystríka Paloviča ml. totiž začalo zasahovať rôznymi neprirodzenými a zákonom nepredvídanými inštitútmi a procesnými postupmi zo strany generálnej prokuratúry.

Na strane obvinenej pani Pávekovej sa najprv údajne začala zo záhadného dôvodu angažovať prokurátorka generálnej prokuratúry JUDr. Katarína R., známa tiež z Kočnerového mobilu, ktorý ju označoval ako 100 % jeho človeka, spolu s ďalšími v komunikácii označenými prokurátormi generálnej prokuratúry. 

Katarína R., bývalá manželka košického prokurátora Sonderlicha, spomínaného tiež Kočnerom ako človek iného - s Kočnerom spolupracujúceho Trnkovho námestníka GP SR Ladislava Tichého - je však údajne, a to vraj až veľmi blízkou osobou pána Mgr.Petra Š., tiež už bývalého prvého námestníka GP SR - neslávne známeho zase s rozsiahlymi zatajovanými SMS správami práve s mafiánom Kočnerom.

Konanie JUDr. Kataríny R. bolo na výsosť čudné, lebo nie je zvykom, aby sa prokurátorka generálnej prokuratúry, otvorene angažovala na strane obvinenej osoby a to v jej prospech. Tak vznikli prapodivné situácie a úkony zo strany prokurátorky generálnej prokuratúry Kataríny R. - všetky sa odohrali v roku 2016-2017 - kedy ešte bola komunikácia Mgr.Petra Š. s mafiánom Kočnerom plne aktívna, ba doslova prekvitala. Vymenili si spolu aj 2-3 sms správy denne.

No na vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora Bystríka Paloviča údajne nevplývali ani takéto okaté intervencie uvedenej prokurátorky GP SR. Keďže teda prokurátor Bystrík Palovič, napriek zvláštnym zákonmi však nepredvídaným intervenciám zo strany Kataríny R., nereagoval žiadúcim spôsobom, tak vyšetrovanie pokračovalo a napredovalo smerom k podaniu obžaloby na pani Pávekovú. 

Bolo zrejme potrebné zasiahnuť celkom z vrchu a razantne. A stalo sa. Tesne pred ukončením vyšetrovania ako blesk z neba prišla rozhodnutie z generálnej prokuratúry. Zrušilo sa konaním generálneho prokurátora podľa inriminovaného § 363 uznesenie o obvinení pani Pávekovej ako nezákonné a nedôvodné. Týmto iste nechceme naznačiť, že pani Páveková je vinná, lebo takýto výrok môže učiniť len súd.

Bystrík Palovič konkrétne povedal: "Môžem však uviesť, že v danom prípade išlo o zrušenie právoplatného rozhodnutia generálnou prokuratúrou v zmysle § 363 a nasl. Trestného poriadku, čím generálna prokuratúra zrušila obvinenie, ktoré bolo v predmetnej trestnej veci voči konkrétnej osobe vznesené, pričom ho označila za nezákonné a nedôvodné. Na tomto zrušujúcom rozhodnutí bol podpísaný popredný predstaviteľ generálnej prokuratúry."

Využili moc na potlačenie práva

Generálna prokuratúra údajne podpisom uznesenia, na základe § 363 a nasl. TrPor, zo strany povereného zástupcu generálneho prokurátora - pána Mgr.Petra Š. - zrušila uznesenie o vznesení obvinenia pani Pávekovej ako nedôvodné a prokurátor Bystrík Palovič musel zastaviť i trestné stihanie. Mimochodom pani Páveková je údajná chránenkyňa pána Kočnera, ktorý mal neskôr zo spoločnosti Technopol údajne vytunelovať 20 mil EUR...

Zrekapitulujme si to. Keď sa teda nepodarilo manipulovať s trestným stíhaním na úrovni Okresnej prokuratúry Bratislava, tak sa zasiahlo mocensky zvrchu, veľmi pravdepodobne zmanipulovaným rozhodnutím, ktoré údajne svojim nezákonným obsahom doslova vyrazilo dych aj dozorujúcemu prokurátorovi. Musel ho však v rámci subordinácie voľky - nevoľky rešpektovať.

Všetky tieto udalosti sa stali ešte pred smrťou novinára Jána Kuciaka. Po zverejnení podozrenia o účasti Mariána Kočnera na vražde sa totiž náhle ukončili aj dovtedy nadštandartné kamarátske vzťahy medzi Mgr.Petrom Š. a Kočnerom. Po tomto momente dokonca začal iniciovať Mgr.Peter Š. proti Kočnerovi trestné stíhania. Možno aby tým zakryl tieto svoje nadštandardné vzťahy datované už z dôb Dobroslava Trnku. V tom čase už totiž mohol dokonca Mgr. Peter Š. ako prvý námestník GP disponovať aj informáciami, že vzájomné SMS s Kočnerom sa prevalia. Považoval možno za vhodné, vytvoriť si tak alibi pred verejnosťou, ako údajný nekompromisný bojovník proti Maránovi Kočnerovi...

Podstatou toho, čo prezradil prokurátor Bystrík Palovič m., v tomto konkrétnom prípade však je, že inštitút paragrafu 363 a nasl. Tr. por. bol, tak ako sa domnievame už dlhšiu dobu, bežne využívaný na takéto čudesné "hry" so zákonom, zo strany najvyšších činiteľov generálnej prokuratúry. Z toho dôvodu pravdepodobne Jaromír Čižnár bojuje proti ich zverejneniu aj za cenu protiprávneho nevydania týchto rozhodnutí na verejnú kontrolu našej redakcii. Čítajte TU!

Mohli by z nich totiž ako sa ukazuje aj na tomto prípade, vyplynúť okolnosti až trestnoprávneho charakteru. V prípade, že by sa preukázalo, že generálny prokurátor alebo jeho prvý námestník nerovnako postupovali v rovnakých prípadoch voči občanom, resp. raz protiprávne na škodu jedného či raz protiprávne v prospech iného, tak by mali čo vysvetľovať prokuratúre a pravdepodobne i súdu.

Neostáva zjavne nič iné, len počkať do konca úradovania Jaromíra Čižnára - na deň 12.7.2020 - aby tieto podozrenia umocnené vyhýbaním sa verejnej kontrole - neochota vydať rozhodnutia generálneho prokurátora podľa § 363 - boli zodpovedané a v prípade ich preukázania aj riadne prešetrené už novými a pevne veríme aj zákonne konajúcimi orgánmi činnými v trestnom konaní.

Podozrenie zo zneužívania tohto inštitútu konania podľa paragrafu 363 a nasl. Tr.por. zo strany generálneho prokuratúra Trnku a Čižnára a ich poskokov, sa preto týmto svedectvom jedného z prokurátorov len stupňuje! Samotní prokurátori totiž tak vniesli zase trocha nového svetla do tejto trinástej komnaty generálnych prokurátorov pravdepodobne plnej zapáchajúcich kostlivcov. Čítajte TU!

Tieto informácie odovzdávame aj ministrovi vnútra Mikulcovi a premierovi Matovičovi pre ich vlastnú potrebu, najmä na prípravu Programového vyhlásenia novej vlády. Nedomnievame sa však, že by ich to nejako veľmi prekvapilo... vedia predsa svoje - zažili ich aj na vlastnej koži!