Generálny prokurátor Jaromír Čižnár skončil na priestupkovom konaní 

22.04.2020

V Programovom vyhlásení novej vlády sa uvádza, že sprísni úpravu zákona č. 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe ku informáciám. A to nie tak, ako to plazivo robila ficova vláda, že obmedzovala povinnosti povinných osôb na strane štátu vydávať informácie. Naopak čítame tam revolučnú myšlienku: "Všetko čo nie je tajné - musí byť na vyžiadanie sprístupnené." Dúfame, že sa uvedené podarí vláde rýchlo ale najmä kvalitne inkorporovať do zákonnej úpravy. Je totiž už načase...

Naši čitatelia môžu "v priamom prenose" sledovať náš súboj s generálnym prokurátorom SR pánom Jaromírom Čižnárom, ktorý nie a nie vydať nám svoje právoplatné rozhodnutia v konaniach podľa § 363 Trestného poriadku. Čítajte TU!

Nielen my sme boli neúspešní. Aj náš čitateľ Pavol B. dopadol tak, že jeho žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe ku informáciám generálna prokuratúra arogantne zamietla. Vraj iba vtedy by to vydali, ak by to mali takpovediac na stole v kancelárii hotové (asi už aj podpísané a v obálke so známkou!). Inak vraj nie, lebo "občania im nemôžu ukladať úlohy informáciu vyhľadať"!

Pre menej znalých § 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zasiahnuť do trestného konania - napríklad zrušiť vznesené obvinenie voči osobe alebo naopak zrušiť uznesenie o zastavení stíhania nejakej osoby.

Vytušili sme tu možný priestor na manipuláciu s trestnými stíhaniami. Preto sme žiadali od generálneho prokurátora aj my aby nám tieto svoje právoplatné rozhodnutia za roky 2013 až 2019 vydal v rámci horeuvedeného zákona.

No začal preveliký boj. Pán Čižnár nie a nie toto urobiť. Stráži si tie rozhodnutia väčšmi ako katolícka cirkev tretie zvestovanie z Fatimy... Čítajte TU!

Aké "kostlivce" sú v tej jeho skrini? Verejnosť si zaslúži vedieť pán Čižnár, koľko "našich ľudí" bolo zbavených obvinenia a koľko "nenašich ľudí" naopak bolo bezdôvodne stíhaných na základe rozhodnutí Jaromíra Čižnára či jeho dlhoročného prvého námestníka Mgr. Petra Šufliarskeho! Čítajte TU!

Pán generálny prokurátor nám ani naše odvolanie nevyhovel. Darmo sme argumentovali, že § 55 ods. m/ uvádza, že prokuratúra musí zverejniť všetky právoplatné rozhodnutia. A takými nepochybne sú aj rozhodnutia generálneho prokurátora a jeho prvého námestníka podľa §363 a nasl. Trestného poriadku!Pán generálny prokurátor sa v odpovedi tomuto ustanoveniu absolútne vyhol. Ako by neexistovalo! Čítajte TU!

A potom prišla bomba z čista jasna! Prokurátor Bystrík Palovič ml., tohto času postavený pred disciplinárne konanie prehovoril na svoju obranu. A priamo uviedol, že do trestného konania, ktoré dozoroval zasahovali vysokopostavení predstavitelia generálnej prokuratúry! 

A to tak, že osobu, ktorá mimochodom konala v trestnej veci spolu so známym Mariánom Kočnerom, a ktorú obvinil z mnoholiónovej krádeže a chcel predložiť na súd preto jej obžalobu - z čista jasna zbavil obvinenia práve generálny prokurátor prostredníctvom Mgr. Petra Šufliarskeho. A ako? Konaním podľa § 363 Trestného poriadku! Generálna prokuratúra vyvinila Kočnerovho komplica... Čítajte TU!

Džin je z fľaše von. Naše podozrenie o manipulácii v konaniach zo strany JUDr. Jaromíra Čižnára a Mgr. Petra Šufliarskeho nadobudlo reálne kontúry.

Preto sme sa rozhodli nevzdať sa. Aj keď je to boj Dávida s Goliášom. Navrhli sme ministerstvu vnútra SR, aby bolo zahájené priestupkové konanie voči osobe JUDr. Jaromíra Čižnára, generálneho prokurátora SR, za porušenie zákona o slobodnom prístupe ku informáciám a to tým spôsobom, že porušil § 55 ods. m/ zákona o prokuratúre a odmietol nám zverejniť svoje právoplatné rozhodnutia podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku, pričom uvedené ustanovenie zákona o prokuratúre mu explicitne ukladá tieto rozhodnutia zverejniť. Zmaril tým naše právo dané zákonom o slobodnom prístupe ku informáciám.

MV SR dňa 7.4.2020 zaslalo náš podnet na vybavenie Okresnému úradu v Bratislave. V návrhu sme v súlade so zákonom o priestupkoch žiadali, aby pánovi Čižnárovi za porušenie zákona bola uložená pokuta 1 650 € a zákaz 2 roky vykonávať funkciu generálneho prokurátora.

Uvidíme, či konečne bude v tejto krajine platiť zákon rovnako pre každého. Alebo je pán Čižnár stále rovnejší medzi rovnými...