Vyženie Igor M. korupčníkov z justície ako Ježiš kupcov z chrámu

20.04.2020

Vytvoria konečne už aj osobitný úrad na stíhanie prokurátorov? Vláda včera schválila silné programové vyhlásenie vlády, ktoré zahŕňa aj potrebné body na sfunkčnenie súdov a prokuratúry, včítane voľby generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Spoločnosť by sa už konečne mohla vymaniť z mocného zovretia chápadla oligarchického systému prokurátorskej elity.

Vážení nedotknuteľní, trh so spravodlivosťou zavreli, budú sa nasadzovať iné metre a vaše obchodné stánky so spravodlivosťou sú na trvalo zavreté, nie z dôvodu COVID-19, ale z dôvodu KORUPCIA A ZNEUŽITIE PRÁVOMOCI. Obrazne povedané - tak ako Ježiš vyhnal kupcov z chrámu - tak sa vláda rozhodla konečne z chrámu spravodlivosti vyhnať jej pŕzničov!

SUDCOV A PROKURÁTOROV BUDÚ STÍHAŤ VEREJNE NA NOVOM NAJVYŠŠOM SPRÁVNOM SÚDE

Ako sme dlhodobo poukazovali systém disciplinárnych stíhaní prokurátorov bol dlhodobo nefunkčný.... Čítajte TU!

Preto si robili doslova čo chceli a neniesli žiadnu zodpovednosť. Dnes takémuto prístupu prokurátorov odzvonilo, riešiť ich bude totiž verejne nový Najvyšší správny súd. Snáď ho umiestnia kvôli vybavovaniam a korupcii radšej do Košíc, či Banskej Bystrice. Bolo by to dozaista transparentnejšie riešenie.

Podstatou však je, že disciplinárne konanie prokurátorov už nebude vybavované len v domácej kuchyni prokurátorov a nebude záležať na vôli nadriadeného prokurátora, ktorý v podstate nikdy nezasiahol disciplinárne voči podriadenému, pretože platil takzvaný "kvočkový efekt" - svoje kuriatka si nadriadený vždy ochráni, aby nabudúce zobali z jeho rúčky ako odmena ta to, že neboli odstíhaní.

Snáď tento zásadný problém bude odstránený. Podstatným faktorom je však metóda, ako sa dostane vec pred Najvyšší správny súd. Ak to bude len na vôli nadriadeného, tak sme tam kde aj doteraz, ak sa bude s návrhom na disciplinárne stíhanie prokurátora môcť sťažovateľ obrátiť osobitne na Najvyšší správny súd, bez potreby akejkoľvek aprobácie a ingerencie nadriadeného prokurátora, tak to korupcii, prekrúcaniu a klientelizmu na prokuratúre odzvonilo.

KONEČNE ZAPLATIA ZA SPOSOBENÉ ŠKODY SVOJIM NEZÁKONNÝM KONANÍM VOČI PROTIPRÁVNE OBVINENÝM

V riadne vedenom disciplinárnom konaní budú môcť prokurátori nie len byť vylúčení z prokurátorskej obce, ale budú musieť štátu uhradiť aj škody za svoje protiprávne konanie proti nezákonne obvineným. Tejto téme sme sa detailne venovali už v inom článku...Čítajte TU!

Je spravodlivé, aby škody spôsobené svojim protiprávnym konaním uhradili sami zo svojho majetku. A že sa nebude jednať o malé škody - len za roky 2013-19 je to viac ako 86 miliónov! Čítajte TU!

CHÝBA EŠTE ŠPECIÁLNY ÚRAD NA STÍHANIE PROKURÁTOROV - PROKURÁTOR PRKURÁTOROVI - OKO TOTIŽ NEVYKOLE

Naši čitatelia mnohokrát opakovali, že problémom na prokuratúre je aj ten fakt, že prokurátor prokurátorovi oko nevykole a nezačne voči nemu trestné stíhanie, aj ak existuje dôvodné podozrenie, že ozaj spáchal skutok uvedený v trestnom oznámení a skutok je trestným činom.

Sú ako bratia v triku, nedovolia vykonať spravodlivosť vo svojich radoch, aj keď sa tam nachádzajú riadne teľnaté čierne ovečky, vypasené na zneužití právomoci verejného činiteľa a samozrejme korupcii.

Tomuto vlastnému patriotizmu by mala zabrániť osobitná prokuratúra na stíhanie konkrétne trestných činov prokurátorov - nepostačí len inšpekčná služba, musí vzniknúť i jej nezávislá obdoba na prokuratúre. Takáto prokuratúra by mohla efektívne zabraňovať svojvôli, ohýbaniu a zneužitiu zákona na strane prokurátorov, čo by Slovenskú republiku posilnilo v justičnej spravodlivosti o míľové kroky.

Už by si ani generálny prokurátor nemohol byť istý svojou božskou beztrestnosťou počas svojho úradovania a to je predsa cieľom nastolenia spravodlivosti v štáte. Žiadna svojvôľa na strane prokurátorov, striktne zákon a logika. Čítajte TU!

Za našu redakciu hovoríme programovému vyhláseniu vlády BRAVÓ! Skúste však popracovať na tej beztrestnosti prokurátorov a osobitnom úrade na vyšetrovanie prokurátorov. 

Hneď nastane v tomto štáte pokoj a možno i páni Kováčik či Čižnár sa prestanú konečne smiať do hrste.