MORÁLKA, SPRAVODLIVOSŤ, JUSTÍCIA

Dnešným rozsudkom ohľadom falošných zmeniek Mariána Kočnera a Pavla Ruska potvrdil senát Špecializovaného trestného súdu vinu Marián Kočnera a Pavla Ruska za spáchaný trestný čin falšovania a pozmeňovania cenných papierov a marenie spravodlivosti.
V závere článku je reakcia predsedu Ústavného súdu SR JUDr. Ivana Fiačana na zmenenú situáciu... nie...

Pozrime sa na fakty. Ministerstvo financíí SR podľa § 26 zákona č. 514/2003 z.z. o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu, eviduje pohľadávky občanov a právnických osôb vznesené na štát. Jedna sa o pohľadávky za škody a nemajetkové ujmy spôsobené nezákonnými rozhodnutiami štátnych orgánov.

Nie je to ešte tak strašne dávno, aby sme si nepamätali, s akou nádejou sa vo verejnosti a to aj odbornej prijímalo, keď zo zrušenej vojenskej prokuratúry boli v roku 2003-4 presunutí na generálnu prokuratúru viacerí vysoko postavení prokurátori. Verilo sa, že je to tá prepotrebná nová krv, ktorá môže znamenať konečne žiadúcu zmenu v štýle práce...

V našom staršom článku sme spomínali, že generálny prokurátor disponuje veľmi podstatným právnym prostriedkom zvrchovanej moci, ktorý spočíva v možnosti zmeny právoplatných rozhodnutí nižších prokurátorov. Toto oprávnenie Trestného poriadku sa nachádza pod magickým paragrafom 363 a nasledovné; pričom rozhodnutia vydávané generálnym prokurátorom...

Kladieme si otázky - v čom tkvie trúfalosť prokurátorov - stíhať občanov Slovenskej republiky, kedy sa im zachce často aj bezdôvodne? Prečo si môže prokurátor na druhej strane dovoliť pozametať aj preukázanú trestnú činnosť pod koberec, kedy sa mu len zachce? Aj vás musia takéto otázky napadnúť, keď sledujete napríklad kauzu bývalého...